Linki

Strony zaprzyjaźnionych kościołów i służb
 • Strona Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce
 • Strona warszawskiego kościoła Spichlerz prowadzonego przez Pastora Andrzeja i Pastor Maję Stepanow
 • Strona kościoła Good News Family Worship Center z New Jersey (USA) prowadzonego przez Pastora Raya i Pastor Carol Shannon
 • Strona chrześcijańskiej organizacji edukacyjnej Providence Foundation. Pastor Mark Beliles jest prezesem jednego z dwóch obszarów działalności organizacji: National Transformation Network.
 • W kierunku Soboru Jeruzolimskiego Drugiego. Ponaddenominacyjna chrześcijańska inicjatywa zajmująca się ponownym odkryciem miejsca Żydów w Kościele.
 • Strona wspólnoty mesjańskiej w Kijowie prowadzonej przez Rebe Borysa Grisenkę
 • Strona znanego międzynarodowego nauczyciela Słowa Bożego Alana Vincenta
 • Strona internetowa Davida Tinneya, chrześcijańskiego przedsiębiorcy, który naucza zasad chrześcijańskiego biznesu
 • Strona internetowa międzynarodowej służby Christine Caine i jej męża Nicka Caine’a. Caine’owie założyli również organizację The A21 Campaign, która walczy z handlem ludźmi.
 • Strona GDB CREW – chrześcijan, którzy tworzą graffiti
 • Kanał na YouTobe z filmikami chrześcijańskimi Prote Stacja
 • Strona Jeszua Mesjasz Nadchodzi, której celem jest pomoc chrześcijanom w zrozumieniu proroczego przesłania Biblii
 • Portal poświęcony Żydom mesjańskim Ieshua.org (możliwość tłumaczenia strony na język polski)