Wrzesień

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: wrzesień lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 września
Joba 40:1 – 42:17
2 Koryntian 5:12 – 21
Psalm 45:1 – 18
Przyp. Salomona 22:14
2 września
Kaznodziei 1:1 – 3:22
2 Koryntian 6:1 – 13
Psalm 46:1 – 12
Przyp. Salomona 22:15
3 września
Kaznodziei 4:1 – 6:12
2 Koryntian 6:14 – 7:7
Psalm 47:1 – 10
Przyp. Salomona 22:16
4 września
Kaznodziei 7:1 – 9:18
2 Koryntian 7:8 – 16
Psalm 48:1 – 15
Przyp. Salomona 22:17 – 19
5 września
Kaznodziei 10:1 – 12:14
2 Koryntian 8:1 – 15
Psalm 49:1 – 21
Przyp. Salomona 22:20 – 21
6 września
Pieśń nad Pieśniami 1:1 – 4:16
2 Koryntian 8:16 – 24
Psalm 50:1 – 23
Przyp. Salomona 22:22 – 23
7 września
Pieśń nad Pieśniami 5:1 – 8:14
2 Koryntian 9:1 – 15
Psalm 51:1 – 21
Przyp. Salomona 22:24 – 25
8 września
Izajasza 1:1 – 2:22
2 Koryntian 10:1 – 18
Psalm 52:1 – 11
Przyp. Salomona 22:26 – 27
9 września
Izajasza 3:1 – 5:30
2 Koryntian 11:1 – 15
Psalm 53:1 – 7
Przyp. Salomona 22:28 – 29
10 września
Izajasza 6:1 – 7:25
2 Koryntian 11:16 – 33
Psalm 54:1 – 9
Przyp. Salomona 23:1 – 3
11 września
Izajasza 8:1 – 9:21
2 Koryntian 12:1 – 10
Psalm 55:1 – 24
Przyp. Salomona 23:4 – 5
12 września
Izajasza 10:1 – 11:16
2 Koryntian 12:11 – 21
Psalm 56:1 – 14
Przyp. Salomona 23:6 – 8
13 września
Izajasza 12:1 – 14:32
2 Koryntian 13:1 – 14
Psalm 57:1 – 12
Przyp. Salomona 23:9 – 11
14 września
Izajasza 15:1 – 18:7
Galacian 1:1 – 24
Psalm 58:1 – 12
Przyp. Salomona 23:12
15 września
Izajasza 19:1 – 21:17
Galacian 2:1 – 16
Psalm 59:1 – 18
Przyp. Salomona 23:13 – 14
16 września
Izajasza 22:1 – 24:23
Galacian 2:17 – 3:7
Psalm 60:1 – 14
Przyp. Salomona 23:15 – 16
17 września
Izajasza 25:1 – 28:13
Galacian 3:8 – 22
Psalm 61:1 – 9
Przyp. Salomona 23:17 – 18
18 września
Izajasza 28:14 – 30:11
Galacian 3:23 – 4:31
Psalm 62:1 – 13
Przyp. Salomona 23:19 – 19
19 września
Izajasza 30:12 – 33:12
Galacian 5:1 – 12
Psalm 63:1 – 12
Przyp. Salomona 23:22
20 września
Izajasza 33:13 – 36:22
Galacian 5:13 – 26
Psalm 64:1 – 11
Przyp. Salomona 23:23
21 września
Izajasza 37:1 – 38:22
Galacian 6:1 – 18
Psalm 65:1 – 14
Przyp. Salomona 23:24 – 25
22 września
Izajasza 39:1 – 41:16
Efezjan 1:1 – 23
Psalm 66:1 – 20
Przyp. Salomona 23:26 – 28
23 września
Izajasza 41:17 – 43:13
Efezjan 2:1 – 22
Psalm 67:1 – 8
Przyp. Salomona 23:29 – 35
24 września
Izajasza 43:14 – 45:10
Efezjan 3:1 – 21
Psalm 68:1 – 19
Przyp. Salomona 24:1 – 2
25 września
Izajasza 45:11 – 48:11
Efezjan 4:1 – 16
Psalm 68:20 – 36
Przyp. Salomona 24:3 – 4
26 września
Izajasza 48:12 – 50:11
Efezjan 4:17 – 32
Psalm 69:1 – 15
Przyp. Salomona 24:5
27 września
Izajasza 5:1 – 53:12
Efezjan 5:1 – 33
Psalm 69:16 – 37
Przyp. Salomona 24:6 – 7
28 września
Izajasza 54:1 – 57:14
Efezjan 6:1 – 24
Psalm 70:1 – 6
Przyp. Salomona 24:8
29 września
Izajasza 57:15 – 59:21
Filipian 1:1 – 26
Psalm 71:1 – 24
Przyp. Salomona 24:9 – 10
30 września
Izajasza 60:1 – 62:7
Filipian 1:27 – 2:18
Psalm 72:1 – 20
Przyp. Salomona 24:11 – 12