Styczeń

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: styczeń lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 stycznia
1 Mojżeszowa 1:1 – 2:25
Mateusza 1:1 – 2:12
Psalm 1:1 – 6
Przyp. Salomona 1:1 – 6
2 stycznia
1 Mojżeszowa 3:1 – 4:26
Mateusza 2:13 – 3:6
Psalm 2:1 – 12
Przyp. Salomona 1:7 – 9
3 stycznia
1 Mojżeszowa 5:1 – 7:24
Mateusza 3:7 – 4:11
Psalm 3:1 – 9
Przyp. Salomona 1:10 – 19
4 stycznia
1 Mojżeszowa 8:1 – 10:32
Mateusza 4:12 – 25
Psalm 4:1 – 9
Przyp. Salomona 1:20 – 23
5 stycznia
1 Mojżeszowa 11:1 – 13:4
Mateusza 5:1 – 26
Psalm 5:1 – 13
Przyp. Salomona 1:24 – 28
6 stycznia
1 Mojżeszowa 13:5 – 15:21
Mateusza 5:27 – 48
Psalm 6:1 – 11
Przyp. Salomona 1:29 – 33
7 stycznia
1 Mojżeszowa 16:1 – 18:19
Mateusza 6:1 – 24
Psalm 7:1 – 18
Przyp. Salomona 2:1 – 5
8 stycznia
1 Mojżeszowa 18:20 – 19:38
Mateusza 6:25 – 7:14
Psalm 8:1 – 10
Przyp. Salomona 2:6 – 17
9 stycznia
1 Mojżeszowa 20:1 – 22:24
Mateusza 7:15 – 29
Psalm 9:1 – 13
Przyp. Salomona 2:18 – 22
10 stycznia
1 Mojżeszowa 23:1 – 24:51
Mateusza 8:1 – 17
Psalm 9:14 – 21
Przyp. Salomona 3:1 – 6
11 stycznia
1 Mojżeszowa 24:52 – 26:16
Mateusza 8:18 – 34
Psalm 10:1 – 16
Przyp. Salomona 3:7 – 8
12 stycznia
1 Mojżeszowa 26:17 – 27:46
Mateusza 9:1 – 17
Psalm 10:17 – 18
Przyp. Salomona 3:9 – 10
13 stycznia
1 Mojżeszowa 28:1 – 29:35
Mateusza 9:18 – 38
Psalm 11:1 – 7
Przyp. Salomona 3:11 – 12
14 stycznia
1 Mojżeszowa 30:1 – 31:16
Mateusza 10:1 – 26
Psalm 12:1 – 9
Przyp. Salomona 3:13 – 15
15 stycznia
1 Mojżeszowa 31:17 – 32:12
Mateusza 10:27 – 11:6
Psalm 13:1 – 6
Przyp. Salomona 3:16 – 18
16 stycznia
1 Mojżeszowa 32:13 – 34:31
Mateusza 11:7 – 30
Psalm 14:1 – 7
Przyp. Salomona 3:19 – 20
17 stycznia
1 Mojżeszowa 35:1 – 36:43
Mateusza 12:1 – 21
Psalm 15:1 – 5
Przyp. Salomona 3:21 – 26
18 stycznia
1 Mojżeszowa 37:1 – 38:30
Mateusza 12:22 – 45
Psalm 16:1 – 11
Przyp. Salomona 3:27 – 32
19 stycznia
1 Mojżeszowa 39:1 – 41:16
Mateusza 12:46 – 13:23
Psalm 17:1 – 15
Przyp. Salomona 3:33 – 35
20 stycznia
1 Mojżeszowa 41:17 – 42:17
Mateusza 13:24 – 46
Psalm 18:1 – 16
Przyp. Salomona 4:1 – 6
21 stycznia
1 Mojżeszowa 42:18 – 43:34
Mateusza 13:47 – 14:13
Psalm 18:17 – 35
Przyp. Salomona 4:7 – 10
22 stycznia
1 Mojżeszowa 44:1 – 45:28
Mateusza 14:14 – 36
Psalm 18:36 – 51
Przyp. Salomona 4:11 – 13
23 stycznia
1 Mojżeszowa 46:1 – 47:31
Mateusza 15:1 – 28
Psalm 19:1 – 15
Przyp. Salomona 4:14 – 19
24 stycznia
1 Mojżeszowa 48:1 – 49:33
Mateusza 15:29 – 16:12
Psalm 20:1 – 10
Przyp. Salomona 4:20 – 27
25 stycznia
1 Mojżeszowa 50:1
2 Mojżeszowa 2:10
Mateusza 16:13 – 17:9
Psalm 21:1 – 14
Przyp. Salomona 5:1 – 6
26 stycznia
2 Mojżeszowa 2:11 – 3:22
Mateusza 17:10 – 27
Psalm 22:1 – 19
Przyp. Salomona 5:7 – 14
27 stycznia
2 Mojżeszowa 4:1 – 5:21
Mateusza 18:1 – 22
Psalm 22:20 – 32
Przyp. Salomona 5:15 – 21
28 stycznia
2 Mojżeszowa 5:22 – 7:25
Mateusza 18:23 – 19:12
Psalm 23:1 – 6
Przyp. Salomona 5:22 – 23
29 stycznia
2 Mojżeszowa 8:1 – 9:35
Mateusza 19:13 – 30
Psalm 24:1 – 10
Przyp. Salomona 6:1 – 5
30 stycznia
2 Mojżeszowa 10:1 – 12:13
Mateusza 20:1 – 28
Psalm 25:1 – 11
Przyp. Salomona 6:6 – 11
31 stycznia
2 Mojżeszowa 12:14 – 13:16
Mateusza 20:29 – 21:22
Psalm 25:12 – 22
Przyp. Salomona 6:12 – 15