Sierpień

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: sierpień lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 sierpnia
2 Kronik 30:1 – 31:21
Rzymian 15:1 – 22
Psalm 25:1 – 11
Przyp. Salomona 20:13 – 15
2 sierpnia
2 Kronik 32:1 – 33:13
Rzymian 15:23 – 16:7
Psalm 25:12 – 22
Przyp. Salomona 20:16 – 18
3 sierpnia
2 Kronik 33:14 – 34:33
Rzymian 16:8 – 27
Psalm 26:1 – 12
Przyp. Salomona 20:19
4 sierpnia
2 Kronik 35:1 – 36:23
1 Koryntian 1:1 – 17
Psalm 27:1 – 7
Przyp. Salomona 20:20 – 21
5 sierpnia
Ezdrasza 1:1 – 2:70
1 Koryntian 1:18 – 2:5
Psalm 27:8 – 14
Przyp. Salomona 20:22 – 23
6 sierpnia
Ezdrasza 3:1 – 4:24
1 Koryntian 2:6 – 3:4
Psalm 28:1 – 9
Przyp. Salomona 20:24 – 25
7 sierpnia
Ezdrasza 5:1 – 6:22
1 Koryntian 3:5 – 23
Psalm 29:1 – 11
Przyp. Salomona 20:26 – 27
8 sierpnia
Ezdrasza 7:1 – 8:20
1 Koryntian 4:1 – 21
Psalm 30:1 – 13
Przyp. Salomona 20:28 – 30
9 sierpnia
Ezdrasza 8:21 – 9:15
1 Koryntian 5:1 – 13
Psalm 31:1 – 9
Przyp. Salomona 21:1 – 2
10 sierpnia
Ezdrasza 10:1 – 44
1 Koryntian 6:1 – 20
Psalm 31:10 – 19
Przyp. Salomona 21:3
11 sierpnia
Nehemiasza 1:1 – 3:14
1 Koryntian 7:1 – 19
Psalm 31:20 – 25
Przyp. Salomona 21:4
12 sierpnia
Nehemiasza 3:15 – 5:13
1 Koryntian 7:20 – 40
Psalm 32:1 – 11
Przyp. Salomona 21:5 – 7
13 sierpnia
Nehemiasza 5:14 – 7:60
1 Koryntian 8:1 – 13
Psalm 33:1 – 11
Przyp. Salomona 21:8 – 10
14 sierpnia
Nehemiasza 7:61 – 9:21
1 Koryntian 9:1 – 19
Psalm 33:12 – 22
Przyp. Salomona 21:11 – 12
15 sierpnia
Nehemiasza 9:22 – 10:39
1 Koryntian 9:20 – 10:14
Psalm 34:1 – 11
Przyp. Salomona 21:13
16 sierpnia
Nehemiasza 11:1 – 12:26
1 Koryntian 10:15 – 11:2
Psalm 34:12 – 23
Przyp. Salomona 21:14 – 16
17 sierpnia
Nehemiasza 12:27 – 13:31
1 Koryntian 11:3 – 16
Psalm 35:1 – 16
Przyp. Salomona 21:17 – 18
18 sierpnia
Estery 1:1 – 3:15
1 Koryntian 11:17 – 34
Psalm 35:17 – 28
Przyp. Salomona 21:19 – 20
19 sierpnia
Estery 4:1 – 7:10
1 Koryntian 12:1 – 26
Psalm 36:1 – 13
Przyp. Salomona 21:21 – 22
20 sierpnia
Estery 8:1 – 10:3
1 Koryntian 12:27 – 13:13
Psalm 37:1 – 11
Przyp. Salomona 21:23 – 24
21 sierpnia
Joba 1:1 – 3:26
1 Koryntian 14:1 – 17
Psalm 37:12 – 28
Przyp. Salomona 21:25 – 26
22 sierpnia
Joba 4:1 – 7:21
1 Koryntian 14:18 – 40
Psalm 37:29 – 40
Przyp. Salomona 21:27
23 sierpnia
Joba 8:1 – 11:20
1 Koryntian 15:1 – 28
Psalm 38:1 – 23
Przyp. Salomona 21:28 – 29
24 sierpnia
Joba 12:1 – 15:35
1 Koryntian 15:29 – 58
Psalm 39:1 – 14
Przyp. Salomona 21:30 – 31
25 sierpnia
Joba 16:1 – 19:29
1 Koryntian 16:1 – 24
Psalm 40:1 – 11
Przyp. Salomona 22:1
26 sierpnia
Joba 20:1 – 22:30
2 Koryntian 1:1 – 11
Psalm 40:12 – 18
Przyp. Salomona 22:2 – 4
27 sierpnia
Joba 23:1 – 27:23
2 Koryntian 1:12 – 2:8
Psalm 41:1 – 14
Przyp. Salomona 22:5 – 6
28 sierpnia
Joba 28:1 – 30:31
2 Koryntian 2:9 – 17
Psalm 42:1 – 12
Przyp. Salomona 22:7
29 sierpnia
Joba 31:1 – 33:33
2 Koryntian 3:1 – 18
Psalm 43:1 – 5
Przyp. Salomona 22:8 – 9
30 sierpnia
Joba 34:1 – 36:33
2 Koryntian 4:1 – 12
Psalm 44:1 – 8
Przyp. Salomona 22:10 – 12
31 sierpnia
Joba 37:1 – 39:30
2 Koryntian 4:13 – 5:11
Psalm 44:9 – 27
Przyp. Salomona 22:13