Październik

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: październik lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 października
Izajasza 62:8 – 65:25
Filipian 2:19 – 3:3
Psalm 73:1 – 28
Przyp. Salomona 24:13 – 14
2 października
Izajasza 66:1 – 24
Filipian 3:4 – 21
Psalm 74:1 – 23
Przyp. Salomona 24:15 – 16
3 października
Jeremiasza 1:1 – 2:30
Filipian 4:1 – 23
Psalm 75:1 – 11
Przyp. Salomona 24:17 – 20
4 października
Jeremiasza 2:31 – 4:18
Kolosan 1:1 – 19
Psalm 76:1 – 13
Przyp. Salomona 24:21 – 22
5 października
Jeremiasza 4:19 – 6:14
Kolosan 1:20 – 2:7
Psalm 77:1 – 21
Przyp. Salomona 24:23 – 25
6 października
Jeremiasza 6:15 – 8:7
Kolosan 2:8 – 23
Psalm 78:1 – 25
Przyp. Salomona 24:26
7 października
Jeremiasza 8:8 – 9:26
Kolosan 3:1 – 17
Psalm 78:26 – 58
Przyp. Salomona 24:27
8 października
Jeremiasza 10:1 – 11:23
Kolosan 3:18 – 4:18
Psalm 78:59 – 72
Przyp. Salomona 24:28 – 29
9 października
Jeremiasza 12:1 – 14:10
1 Tesoloniczan 1:1 – 2:8
Psalm 79:1 – 13
Przyp. Salomona 24:30 – 34
10 października
Jeremiasza 14:11 – 16:15
1 Tesoloniczan 2:9 – 3:13
Psalm 80:1 – 20
Przyp. Salomona 25:1 – 5
11 października
Jeremiasza 16:16 – 18:23
1 Tesoloniczan 4:1 – 5:3
Psalm 81:1 – 17
Przyp. Salomona 25:6 – 7
12 października
Jeremiasza 19:1 – 21:14
1 Tesoloniczan 5:4 – 28
Psalm 82:1 – 8
Przyp. Salomona 25:8 – 10
13 października
Jeremiasza 22:1 – 23:20
2 Tesoloniczan 1:1 – 12
Psalm 83:1 – 19
Przyp. Salomona 25:11 – 14
14 października
Jeremiasza 23:21 – 25:38
2 Tesoloniczan 2:1 – 17
Psalm 84:1 – 13
Przyp. Salomona 25:15
15 października
Jeremiasza 26:1 – 27:22
2 Tesoloniczan 3:1 – 18
Psalm 85:1 – 14
Przyp. Salomona 25:16
16 października
Jeremiasza 28:1 – 29:32
1 Tymoteusza 1:1 – 20
Psalm 86:1 – 17
Przyp. Salomona 25:17
17 października
Jeremiasza 30:1 – 31:26
1 Tymoteusza 2:1 – 15
Psalm 87:1 – 7
Przyp. Salomona 25:18 – 19
18 października
Jeremiasza 31:27 – 32:44
1 Tymoteusza 3:1 – 16
Psalm 88:1 – 19
Przyp. Salomona 25:20 – 22
19 października
Jeremiasza 33:1 – 34:22
1 Tymoteusza 4:1 – 16
Psalm 89:1 – 14
Przyp. Salomona 25:23 – 24
20 października
Jeremiasza 35:1 – 36:32
1 Tymoteusza 5:1 – 25
Psalm 89:15 – 38
Przyp. Salomona 25:25 – 27
21 października
Jeremiasza 37:1 – 38:28
1 Tymoteusza 6:1 – 21
Psalm 89:39 – 53
Przyp. Salomona 25:28
22 października
Jeremiasza 39:1 – 41:18
2 Tymoteusza 1:1 – 18
Psalm 90:1 – 91:16
Przyp. Salomona 26:1 – 2
23 października
Jeremiasza 42:1 – 44:23
2 Tymoteusza 2:1 – 21
Psalm 92:1 – 93:5
Przyp. Salomona 26:3 – 5
24 października
Jeremiasza 44:24 – 47:7
2 Tymoteusza 2:22 – 3:17
Psalm 94:1 – 23
Przyp. Salomona 26:6 – 8
25 października
Jeremiasza 48:1 – 49:22
2 Tymoteusza 4:1 – 22
Psalm 95:1 – 96:13
Przyp. Salomona 26:9 – 12
26 października
Jeremiasza 49:23 – 50:46
Tytusa 1:1 – 16
Psalm 97:1 – 98:9
Przyp. Salomona 26:13 – 16
27 października
Jeremiasza 51:1 – 53
Tytusa 2:1 – 15
Psalm 99:1 – 9
Przyp. Salomona 26:17
28 października
Jeremiasza 51:54 – 52:34
Tytusa 3:1 – 15
Psalm 100:1 – 5
Przyp. Salomona 26:18 – 19
29 października
Treny 1:1 – 2:19
Philemon 1:1 – 25
Psalm 101:1 – 8
Przyp. Salomona 26:20
30 października
Treny 2:20 – 3:66
Hebrajczyków 1:1 – 14
Psalm 102:1 – 29
Przyp. Salomona 26:21 – 22
31 października
Treny 4:1 – 5:22
Hebrajczyków 2:1 – 18
Psalm 103:1 – 22
Przyp. Salomona 26:23