Marzec

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: marzec lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 marca
3 Mojżeszowa 24:1 – 25:46
Marka 10:13 – 31
Psalm 44:9 – 27
Przyp. Salomona 10:20 – 21
2 marca
3 Mojżeszowa 25:47 – 27:13
Marka 10:32 – 52
Psalm 45:1 – 18
Przyp. Salomona 10:22
3 marca
3 Mojżeszowa 27:14 – 4 Mojżeszowa 1:54
Marka 11:1 – 26
Psalm 46:1 – 12
Przyp. Salomona 10:23
4 marca
4 Mojżeszowa 2:1 – 3:51
Marka 11:27 – 12:17
Psalm 47:1 – 10
Przyp. Salomona 10:24 – 25
5 marca
4 Mojżeszowa 4:1 – 5:31
Marka 12:18 – 37
Psalm 48:1 – 15
Przyp. Salomona 10:26
6 marca
4 Mojżeszowa 6:1 – 7:89
Marka 12:38 – 13:13
Psalm 49:1 – 21
Przyp. Salomona 10:27 – 28
7 marca
4 Mojżeszowa 8:1 – 9:23
Marka 13:14 – 37
Psalm 50:1 – 23
Przyp. Salomona 10:29 – 30
8 marca
4 Mojżeszowa 10:1 – 11:23
Marka 14:1 – 21
Psalm 51:1 – 21
Przyp. Salomona 10:31 – 32
9 marca
4 Mojżeszowa 11:24 – 13:33
Marka 14:22 – 52
Psalm 52:1 – 9
Przyp. Salomona 11:1 – 3
10 marca
4 Mojżeszowa 14:1 – 15:16
Marka 14:53 – 72
Psalm 53:1 – 6
Przyp. Salomona 11:4
11 marca
4 Mojżeszowa 15:17 – 16:40
Marka 15:1 – 47
Psalm 54:1 – 9
Przyp. Salomona 11:5 – 6
12 marca
4 Mojżeszowa 16:41 – 18:32
Marka 16:1 – 20
Psalm 55:1 – 24
Przyp. Salomona 11:7
13 marca
4 Mojżeszowa 19:1 – 20:29
Łukasza 1:1 – 25
Psalm 56:1 – 14
Przyp. Salomona 11:8
14 marca
4 Mojżeszowa 21:1 – 22:20
Łukasza 1:26 – 56
Psalm 57:1 – 12
Przyp. Salomona 11:9 – 11
15 marca
4 Mojżeszowa 22:21 – 23:30
Łukasza 1:57 – 80
Psalm 58:1 – 12
Przyp. Salomona 11:12 – 13
16 marca
4 Mojżeszowa 24:1 – 25:18
Łukasza 2:1 – 35
Psalm 59:1 – 18
Przyp. Salomona 11:14
17 marca
4 Mojżeszowa 26:1 – 51
Łukasza 2:36 – 52
Psalm 60:1 – 14
Przyp. Salomona 11:15
18 marca
4 Mojżeszowa 26:52 – 28:14
Łukasza 3:1 – 22
Psalm 61:1 – 9
Przyp. Salomona 11:16 – 17
19 marca
4 Mojżeszowa 28:15 – 29:40
Łukasza 3:23 – 38
Psalm 62:1 – 13
Przyp. Salomona 11:18-19
20 marca
4 Mojżeszowa 30:1 – 31:54
Łukasza 4:1 – 32
Psalm 63:1 – 12
Przyp. Salomona 11:20 – 21
21 marca
4 Mojżeszowa 32:1 – 33:39
Łukasza 4:33 – 5:11
Psalm 64:1 – 11
Przyp. Salomona 11:22
22 marca
4 Mojżeszowa 33:40 – 35:34
Łukasza 5:12 – 28
Psalm 65:1 – 14
Przyp. Salomona 11:23
23 marca
4 Mojżeszowa 36:1 – 5 Mojżeszowa 1:46
Łukasza 5:29 – 6:11
Psalm 66:1 – 20
Przyp. Salomona 11:24 – 26
24 marca
5 Mojżeszowa 2:1 – 3:29
Łukasza 6:12 – 38
Psalm 67:1 – 8
Przyp. Salomona 11:27
25 marca
5 Mojżeszowa 4:1 – 49
Łukasza 6:39 – 7:10
Psalm 68:1 – 19
Przyp. Salomona 11:28
26 marca
5 Mojżeszowa 5:1 – 6:25
Łukasza 7:11 – 35
Psalm 68:20 – 36
Przyp. Salomona 11:29 – 31
27 marca
5 Mojżeszowa 7:1 – 8:20
Łukasza 7:36 – 8:3
Psalm 69:1 – 15
Przyp. Salomona 12:1
28 marca
5 Mojżeszowa 9:1 – 10:22
Łukasza 8:4 – 21
Psalm 69:16 – 37
Przyp. Salomona 12:2 – 3
29 marca
5 Mojżeszowa 11:1 – 12:32
Łukasza 8:22 – 40
Psalm 70:1 – 5
Przyp. Salomona 12:4
30 marca
5 Mojżeszowa 13:1 – 15:23
Łukasza 8:41 – 9:6
Psalm 71:1 – 24
Przyp. Salomona 12:5 – 7
31 marca
5 Mojżeszowa 16:1 – 17:20
Łukasza 9:7 – 27
Psalm 72:1 – 20
Przyp. Salomona 12:8 – 9