Maj

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: maj lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 maja
Sędziów 13:1 – 14:20
Jana 1:29 – 51
Psalm 102:1 – 29
Przyp. Salomona 14:15 – 16
2 maja
Sędziów 15:1 – 16:31
Jana 2:1 – 25
Psalm 103:1 – 22
Przyp. Salomona 14:17 – 19
3 maja
Sędziów 17:1 – 18:31
Jana 3:1 – 21
Psalm 104:1 – 24
Przyp. Salomona 14:20 – 21
4 maja
Sędziów 19:1 – 20:48
Jana 3:22 – 4:4
Psalm 104:25 – 35
Przyp. Salomona 14:22 – 24
5 maja
Sędziów 21:1 – Rut 1:22
Jana 4:5 – 42
Psalm 105:1 – 15
Przyp. Salomona 14:25
6 maja
Rut 2:1 – 4:22
Jana 4:43 – 54
Psalm 105:16 – 38
Przyp. Salomona 14:26 – 27
7 maja
1 Samuela 1:1 – 2:21
Jana 5:1 – 23
Psalm 105:39 – 45
Przyp. Salomona 14:28 – 29
8 maja
1 Samuela 2:22 – 4:22
Jana 5:24 – 47
Psalm 106:1 – 12
Przyp. Salomona 14:30 – 31
9 maja
1 Samuela 5:1 – 7:17
Jana 6:1 – 21
Psalm 106:13 – 31
Przyp. Salomona 14:32 – 33
10 maja
1 Samuela 8:1 – 9:27
Jana 6:22 – 46
Psalm 106:32 – 48
Przyp. Salomona 14:34 – 35
11 maja
1 Samuela 10:1 – 11:15
Jana 6:47 – 71
Psalm 107:1 – 43
Przyp. Salomona 15:1 – 3
12 maja
1 Samuela 12:1 – 13:23
Jana 7:1 – 30
Psalm 108:1 – 14
Przyp. Salomona 15:4
13 maja
1 Samuela 14:1 – 52
Jana 7:31 – 53
Psalm 109:1 – 31
Przyp. Salomona 15:5 – 7
14 maja
1 Samuela 15:1 – 16:23
Jana 8:1 – 20
Psalm 110:1 – 7
Przyp. Salomona 15:8 – 10
15 maja
1 Samuela 17:1 – 18:4
Jana 8:21 – 30
Psalm 111:1 – 10
Przyp. Salomona 15:11
16 maja
1 Samuela 18:5 – 19:24
Jana 8:31 – 59
Psalm 112:1 – 10
Przyp. Salomona 15:12 – 14
17 maja
1 Samuela 20:1 – 21:15
Jana 9:1 – 41
Psalm 113:1 – 114:8
Przyp. Salomona 15:15 – 17
18 maja
1 Samuela 22:1 – 23:29
Jana 10:1 – 21
Psalm 115:1 – 18
Przyp. Salomona 15:18 – 19
19 maja
1 Samuela 24:1 – 25:44
Jana 10:22 – 42
Psalm 116:1 – 19
Przyp. Salomona 15:20 – 21
20 maja
1 Samuela 26:1 – 28:25
Jana 11:1 – 53
Psalm 117:1 – 2
Przyp. Salomona 15:22 – 23
21 maja
1 Samuela 29:1 – 31:13
Jana 11:54 – 12:19
Psalm 118:1 – 18
Przyp. Salomona 15:24 – 26
22 maja
2 Samuela 1:1 – 2:11
Jana 12:20 – 50
Psalm 118:19 – 29
Przyp. Salomona 15:27 – 28
23 maja
2 Samuela 2:12 – 3:39
Jana 13:1 – 30
Psalm 119:1 – 16
Przyp. Salomona 15:29 – 30
24 maja
2 Samuela 4:1 – 6:23
Jana 13:31 – 14:14
Psalm 119:17 – 35
Przyp. Salomona 15:31 – 32
25 maja
2 Samuela 7:1 – 8:18
Jana 14:15 – 31
Psalm 119:36 – 52
Przyp. Salomona 15:33
26 maja
2 Samuela 9:1 – 11:27
Jana 15:1 – 27
Psalm 119:53 – 70
Przyp. Salomona 16:1 – 3
27 maja
2 Samuela 12:1 – 31
Jana 16:1 – 33
Psalm 119:71 – 80
Przyp. Salomona 16:4 – 5
28 maja
2 Samuela 13:1 – 39
Jana 17:1 – 26
Psalm 119:81 – 95
Przyp. Salomona 16:6 – 7
29 maja
2 Samuela 14:1 – 15:22
Jana 18:1 – 24
Psalm 119:96 – 112
Przyp. Salomona 16:8 – 9
30 maja
2 Samuela 15:23 – 16:23
Jana 18:25 – 19:22
Psalm 119:113 – 131
Przyp. Salomona 16:10 – 11
31 maja
2 Samuela 17:1 – 29
Jana 19:23 – 42
Psalm 119:132 – 155
Przyp. Salomona 16:12 – 13