Luty

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: luty lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 lutego
2 Mojżeszowa 13:17 – 15:19
Mateusza 21:23 – 46
Psalm 26:1 – 12
Przyp. Salomona 6:16 – 19
2 lutego
2 Mojżeszowa 15:20 – 17:7
Mateusza 22:1 – 32
Psalm 27:1 – 7
Przyp. Salomona 6:20 – 26
3 lutego
2 Mojżeszowa 17:8 – 19:15
Mateusza 22:33 – 23:12
Psalm 27:8 – 14
Przyp. Salomona 6:27 – 35
4 lutego
2 Mojżeszowa 19:16 – 21:21
Mateusza 23:13 – 39
Psalm 28:1 – 9
Przyp. Salomona 7:1 – 5
5 lutego
2 Mojżeszowa 21:22 – 23:13
Mateusza 24:1 – 28
Psalm 29:1 – 11
Przyp. Salomona 7:6 – 23
6 lutego
2 Mojżeszowa 23:14 – 25:40
Mateusza 24:29 – 51
Psalm 30:1 – 13
Przyp. Salomona 7:24 – 27
7 lutego
2 Mojżeszowa 26:1 – 27:21
Mateusza 25:1 – 30
Psalm 31:1 – 9
Przyp. Salomona 8:1 – 10
8 lutego
2 Mojżeszowa 28:1 – 43
Mateusza 25:31 – 26:13
Psalm 31:10 – 19
Przyp. Salomona 8:11 – 13
9 lutego
2 Mojżeszowa 29:1 – 30:10
Mateusza 26:14 – 46
Psalm 31:20 – 25
Przyp. Salomona 8:14 – 26
10 lutego
2 Mojżeszowa 30:11 – 31:18
Mateusza 26:47 – 68
Psalm 32:1 – 11
Przyp. Salomona 8:27 – 32
11 lutego
2 Mojżeszowa 32:1 – 33:23
Mateusza 26:69 – 27:14
Psalm 33:1 – 11
Przyp. Salomona 8:33 – 36
12 lutego
2 Mojżeszowa 34:1 – 35:9
Mateusza 27:15 – 34
Psalm 33:12 – 22
Przyp. Salomona 9:1 – 6
13 lutego
2 Mojżeszowa 35:10 – 36:38
Mateusza 27:35 – 66
Psalm 34:1 – 11
Przyp. Salomona 9:7 – 8
14 lutego
2 Mojżeszowa 37:1 – 38:31
Mateusza 28:1 – 20
Psalm 34:12 – 23
Przyp. Salomona 9:9 – 10
15 lutego
2 Mojżeszowa 39:1 – 40:38
Marka 1:1 – 28
Psalm 35:1 – 16
Przyp. Salomona 9:11 – 12
16 lutego
3 Mojżeszowa 1:1 – 3:17
Marka 1:29 – 2:12
Psalm 35:17 – 28
Przyp. Salomona 9:13 – 18
17 lutego
3 Mojżeszowa 4:1 – 5:19
Marka 2:13 – 3:6
Psalm 36:1 – 13
Przyp. Salomona 10:1 – 2
18 lutego
3 Mojżeszowa 6:1 – 7:27
Marka 3:7 – 30
Psalm 37:1 – 11
Przyp. Salomona 10:3 – 4
19 lutego
3 Mojżeszowa 7:28 – 9:6
Marka 3:31 – 4:25
Psalm 37:12 – 28
Przyp. Salomona 10:5
20 lutego
3 Mojżeszowa 9:7 – 10:20
Marka 4:26 – 5:20
Psalm 37:29 – 40
Przyp. Salomona 10:6 – 7
21 lutego
3 Mojżeszowa 11:1 – 12:8
Marka 5:21 – 43
Psalm 38:1 – 23
Przyp. Salomona 10:8 – 9
22 lutego
3 Mojżeszowa 13:1 – 59
Marka 6:1 – 29
Psalm 39:1 – 14
Przyp. Salomona 10:10
23 lutego
3 Mojżeszowa 14:1 – 57
Marka 6:30 – 56
Psalm 40:1 – 11
Przyp. Salomona 10:11 – 12
24 lutego
3 Mojżeszowa 15:1 – 16:28
Marka 7:1 – 23
Psalm 40:12 – 18
Przyp. Salomona 10:13 – 14
25 lutego
3 Mojżeszowa 16:29 – 18:30
Marka 7:24 – 8:9
Psalm 41:1 – 14
Przyp. Salomona 10:15 – 16
26 lutego
3 Mojżeszowa 19:1 – 20:21
Marka 8:10 – 38
Psalm 42:1 – 12
Przyp. Salomona 10:17
27 lutego
3 Mojżeszowa 20:22 – 22:20
Marka 9:1 – 29
Psalm 43:1 – 5
Przyp. Salomona 10:18
28 lutego
3 Mojżeszowa 22:21 – 23:44
Marka 9:30 – 10:12
Psalm 44:1 – 8
Przyp. Salomona 10:19