Listopad

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: listopad lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 listopada
Ezechiela 1:1 – 3:15
Hebrajczyków 3:1 – 19
Psalm 104:1 – 24
Przyp. Salomona 26:24 – 26
2 listopada
Ezechiela 3:16 – 6:14
Hebrajczyków 4:1 – 16
Psalm 104:25 – 35
Przyp. Salomona 26:27
3 listopada
Ezechiela 7:1 – 9:11
Hebrajczyków 5:1 – 14
Psalm 105:1 – 15
Przyp. Salomona 26:28
4 listopada
Ezechiela 10:1 – 11:25
Hebrajczyków 6:1 – 20
Psalm 105:16 – 38
Przyp. Salomona 27:1 – 2
5 listopada
Ezechiela 12:1 – 14:11
Hebrajczyków 7:1 – 17
Psalm 105:39 – 45
Przyp. Salomona 27:3
6 listopada
Ezechiela 14:12 – 16:42
Hebrajczyków 7:18 – 28
Psalm 106:1 – 12
Przyp. Salomona 27:4 – 6
7 listopada
Ezechiela 16:43 – 17:24
Hebrajczyków 8:1 – 13
Psalm 106:13 – 31
Przyp. Salomona 27:7 – 9
8 listopada
Ezechiela 18:1 – 19:14
Hebrajczyków 9:1 – 12
Psalm 106:32 – 48
Przyp. Salomona 27:10
9 listopada
Ezechiela 20:1 – 49
Hebrajczyków 9:13 – 28
Psalm 107:1 – 43
Przyp. Salomona 27:11
10 listopada
Ezechiela 21:1 – 22:31
Hebrajczyków 10:1 – 17
Psalm 108:1 – 14
Przyp. Salomona 27:12
11 listopada
Ezechiela 23:1 – 49
Hebrajczyków 10:18 – 39
Psalm 109:1 – 31
Przyp. Salomona 27:13
12 listopada
Ezechiela 24:1 – 26:21
Hebrajczyków 11:1 – 16
Psalm 110:1 – 7
Przyp. Salomona 27:14
13 listopada
Ezechiela 27:1 – 28:26
Hebrajczyków 11:17 – 31
Psalm 111:1 – 10
Przyp. Salomona 27:15 – 16
14 listopada
Ezechiela 29:1 – 30:26
Hebrajczyków 11:32 – 12:13
Psalm 112:1 – 10
Przyp. Salomona 27:17
15 listopada
Ezechiela 31:1 – 32:32
Hebrajczyków 12:14 – 29
Psalm 113:1 – 114:8
Przyp. Salomona 27:18 – 20
16 listopada
Ezechiela 33:1 – 34:31
Hebrajczyków 13:1 – 25
Psalm 115:1 – 18
Przyp. Salomona 27:21 – 22
17 listopada
Ezechiela 35:1 – 36:38
Jakuba 1:1 – 18
Psalm 116:1 – 19
Przyp. Salomona 27:23 – 27
18 listopada
Ezechiela 37:1 – 38:23
Jakuba 1:19 – 2:17
Psalm 117:1 – 2
Przyp. Salomona 28:1
19 listopada
Ezechiela 39:1 – 40:27
Jakuba 2:18 – 3:18
Psalm 118:1 – 18
Przyp. Salomona 28:2
20 listopada
Ezechiela 40:28 – 41:26
Jakuba 4:1 – 17
Psalm 118:19 – 29
Przyp. Salomona 28:3 – 5
21 listopada
Ezechiela 42:1 – 43:27
Jakuba 5:1 – 20
Psalm 119:1 – 6
Przyp. Salomona 28:6 – 7
22 listopada
Ezechiela 44:1 – 45:12
1 Piotra 1:1 – 13
Psalm 119:17 – 35
Przyp. Salomona 28:8 – 10
23 listopada
Ezechiela 45:13 – 46:24
1 Piotra 1:14 – 2:10
Psalm 119:36 – 52
Przyp. Salomona 28:11
24 listopada
Ezechiela 47:1 – 48:35
1 Piotra 2:11 – 3:9
Psalm 119:53 – 70
Przyp. Salomona 28:12 – 13
25 listopada
Daniela 1:1 – 2:23
1 Piotra 3:10 – 4:6
Psalm 119:71 – 80
Przyp. Salomona 28:14
26 listopada
Daniela 2:24 – 3:30
1 Piotra 4:7 – 5:14
Psalm 119:81 – 95
Przyp. Salomona 28:15 – 16
27 listopada
Daniela 4:1 – 37
2 Piotra 1:1 – 21
Psalm 119:96 – 112
Przyp. Salomona 28:17 – 18
28 listopada
Daniela 5:1 – 31
2 Piotra 2:1 – 22
Psalm 119:113 – 131
Przyp. Salomona 28:19 – 20
29 listopada
Daniela 6:1 – 28
2 Piotra 3:1 – 18
Psalm 119:132 – 155
Przyp. Salomona 28:21 – 22
30 listopada
Daniela 7:1 – 28
1 Jana 1:1 – 10
Psalm 119:156 – 176
Przyp. Salomona 28:23 – 24