Lipiec

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: lipiec lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 lipca
2 Królewska 18:13 – 19:37
Dzieje Apostolskie 21: 1-17
Psalm 149: 1-9
Przyp. Salomona 18: 8
2 lipca
2 Królewska 20:1 – 22:2
Dzieje Apostolskie 21: 18-36
Psalm 150: 1-6
Przyp. Salomona 18: 9-10
3 lipca
2 Królewska 22:3 – 23:30
Dzieje Apostolskie 21: 37 – 22: 16
Psalm 1: 1-6
Przyp. Salomona 18: 11-12
4 lipca
2 Królewska 23:31 – 25:30
Dzieje Apostolskie 22: 17 – 23: 10
Psalm 2: 1-12
Przyp. Salomona 18: 13
5 lipca
1 Kronik 1:1 – 2:17
Dzieje Apostolskie 23: 11-35
Psalm 3: 1-9
Przyp. Salomona 18: 14-15
6 lipca
1 Kronik 2:18 – 4:4
Dzieje Apostolskie 24: 1-27
Psalm 4: 1-9
Przyp. Salomona 18: 16-18
7 lipca
1 Kronik 4:5 – 5:17
Dzieje Apostolskie 25: 1-27
Psalm 5: 1-13
Przyp. Salomona 18: 19
8 lipca
1 Kronik 5:18 – 6:81
Dzieje Apostolskie 26: 1-32
Psalm 6: 1-11
Przyp. Salomona 18: 20-21
9 lipca
1 Kronik 7:1 – 8:40
Dzieje Apostolskie 27: 1-20
Psalm 7: 1-18
Przyp. Salomona 18: 22
10 lipca
1 Kronik 9:1 – 10:14
Dzieje Apostolskie 27: 21-44
Psalm 8: 1-10
Przyp. Salomona 18: 23-24
11 lipca
1 Kronik 11:1 – 12: 18
Dzieje Apostolskie 28: 1-31
Psalm 9: 1-13
Przyp. Salomona 19: 1-3
12 lipca
1 Kronik 12:19 – 14:17
Rzymian 1: 1-17
Psalm 9: 14-21
Przyp. Salomona 19: 4-5
13 lipca
1 Kronik 15:1 – 16: 36
Rzymian 1: 18-32
Psalm 10: 1-15
Przyp. Salomona 19: 6-7
14 lipca
1 Kronik 16:37 – 18:17
Rzymian 2: 1-23
Psalm 10: 16-18
Przyp. Salomona 19: 8-9
15 lipca
1 Kronik 19:1 – 21:30
Rzymian 2: 24 – 3: 8
Psalm 11: 1-7
Przyp. Salomona 19: 10-12
16 lipca
1 Kronik 22:1 – 23:32
Rzymian 3: 9-31
Psalm 12:1-9
Przyp. Salomona 19:13-14
17 lipca
1 Kronik 24:1 – 26:11
Rzymian 4:1-13
Psalm 13: 1-6
Przyp. Salomona 19: 15-16
18 lipca
1 Kronik 26:12 – 27: 34
Rzymian 4:14 – 5:2
Psalm 14:1-7
Przyp. Salomona 19: 17
19 lipca
1 Kronik 28:1 – 29:30
Rzymian 5:3-21
Psalm 15:1-5
Przyp. Salomona 19:18-19
20 lipca
2 Kronik 1:1 – 3:17
Rzymian 6: 1-23
Psalm 16: 1-11
Przyp. Salomona 19: 20-21
21 lipca
2 Kronik 4:1 – 6:13
Rzymian 7:1-14
Psalm 17:1-15
Przyp. Salomona 19:22-23
22 lipca
2 Kronik 6:14 – 8:10
Rzymian 7:15 – 8:8
Psalm 18:1-15
Przyp. Salomona 19:24-25
24 lipca
2 Kronik 11:1 – 13: 22
Rzymian 8:24-39
Psalm 18:36-51
Przyp. Salomona 19:27-29
24 stycznia
1 Mojżeszowa 48:1 – 49:33
Mateusza 15:29 – 16:12
Psalm 20:1 – 10
Przyp. Salomona 4:20 – 27
25 lipca
2 Kronik 14:1 – 16:14
Rzymian 9:1-24
Psalm 19:1-15
Przyp. Salomona 20:1
26 lipca
2 Kronik 17:1 – 18:34
Rzymian 9:25 – 10:12
Psalm 20:1-10
Przyp. Salomona 20:2-3
27 lipca
2 Kronik 19:1 – 20:37
Rzymian 10:13 – 11:12
Psalm 21:1-14
Przyp. Salomona 20:4-6
28 lipca
2 Kronik 21:1 – 23:21
Rzymian 11:13-36
Psalm 22:1-19
Przyp. Salomona 20:7
29 lipca
2 Kronik 24:1 – 25:28
Rzymian 12:1-21
Psalm 22:20-32
Przyp. Salomona 20:8-10
30 lipca
2 Kronik 26:1 – 28:27
Rzymian 13:1-14
Psalm 23:1-6
Przyp. Salomona 20:11
31 lipca
2 Kronik 29:1-36
Rzymian 14:1-23
Psalm 24:1-10
Przyp. Salomona 20:12