Kwiecień

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: kwiecień lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 kwietnia
5 Mojżeszowa 18:1 – 20:22
Łukasza 9:28 – 50
Psalm 73:1 – 28
Przyp. Salomona 12:10
2 kwietnia
5 Mojżeszowa 21:1 – 22:30
Łukasza 9:51 – 10:12
Psalm 74:1 – 23
Przyp. Salomona 12:11
3 kwietnia
5 Mojżeszowa 23:1 – 25:19
Łukasza 10:13 – 37
Psalm 75:1 – 11
Przyp. Salomona 12:12 – 14
4 kwietnia
5 Mojżeszowa 26:1 – 27:26
Łukasza 10:38 – 11:13
Psalm 76:1 – 13
Przyp. Salomona 12:15 – 17
5 kwietnia
5 Mojżeszowa 28:1 – 68
Łukasza 11:14 – 36
Psalm 77:1 – 21
Przyp. Salomona 12:18
6 kwietnia
5 Mojżeszowa 29:1 – 30:20
Łukasza 11:37 – 12:7
Psalm 78:1 – 25
Przyp. Salomona 12:19 – 20
7 kwietnia
5 Mojżeszowa 31:1 – 32:29
Łukasza 12:8 – 34
Psalm 78:26 – 45
Przyp. Salomona 12:21 – 23
8 kwietnia
5 Mojżeszowa 32:30 – 52
Łukasza 12:35 – 59
Psalm 78:46 – 58
Przyp. Salomona 12:24
9 kwietnia
5 Mojżeszowa 33:1 – 29
Łukasza 13:1 – 22
Psalm 78:59 – 72
Przyp. Salomona 12:25
10 kwietnia
5 Mojżeszowa 34:1 – Jozuego 2:24
Łukasza 13:23 – 14:6
Psalm 79:1 – 13
Przyp. Salomona 12:26
11 kwietnia
Jozuego 3:1 – 4:24
Łukasza 14:7 – 35
Psalm 80:1 – 20
Przyp. Salomona 12:27 – 28
12 kwietnia
Jozuego 5:1 – 7:15
Łukasza 15:1 – 32
Psalm 81:1 – 17
Przyp. Salomona 13:1
13 kwietnia
Jozuego 7:16 – 9:2
Łukasza 16:1 – 18
Psalm 82:1 – 8
Przyp. Salomona 13:2 – 3
14 kwietnia
Jozuego 9:3 – 10:43
Łukasza 16:19 – 17:10
Psalm 83:1 – 19
Przyp. Salomona 13:4
15 kwietnia
Jozuego 11:1 – 12:24
Łukasza 17:11 – 37
Psalm 84:1 – 13
Przyp. Salomona 13:5 – 6
16 kwietnia
Jozuego 13:1 – 14:15
Łukasza 18:1 – 17
Psalm 85:1 – 14
Przyp. Salomona 13:7 – 8
17 kwietnia
Jozuego 15:1 – 63
Łukasza 18:18 – 43
Psalm 86:1 – 17
Przyp. Salomona 13:9 – 10
18 kwietnia
Jozuego 16:1 – 18:28
Łukasza 19:1 – 27
Psalm 87:1 – 7
Przyp. Salomona 13:11
19 kwietnia
Jozuego 19:1 – 20:9
Łukasza 19:28 – 48
Psalm 88:1 – 19
Przyp. Salomona 13:12 – 14
20 kwietnia
Jozuego 21:1 – 22:20
Łukasza 20:1 – 26
Psalm 89:1 – 14
Przyp. Salomona 13:15 – 16
21 kwietnia
Jozuego 22:21 – 23:16
Łukasza 20:27 – 47
Psalm 89:15 – 38
Przyp. Salomona 13:17 – 19
22 kwietnia
Jozuego 24:1 – 33
Łukasza 21:1 – 28
Psalm 89:39 – 53
Przyp. Salomona 13:20 – 23
23 kwietnia
Sędziów 1:1 – 2:10
Łukasza 21:29 – 22:13
Psalm 90:1 – 91:17
Przyp. Salomona 13:24 – 25
24 kwietnia
Sędziów 2:11 – 3:31
Łukasza 22:14 – 34
Psalm 92:1 – 93:5
Przyp. Salomona 14:1 – 2
25 kwietnia
Sędziów 4:1 – 5:31
Łukasza 22:35 – 54
Psalm 94:1 – 23
Przyp. Salomona 14:3 – 4
26 kwietnia
Sędziów 6:1 – 40
Łukasza 22:55 – 23:10
Psalm 95:1 – 96:13
Przyp. Salomona 14:5 – 6
27 kwietnia
Sędziów 7:1 – 8:16
Łukasza 23:11 – 43
Psalm 97:1 – 98:9
Przyp. Salomona 14:7 – 8
28 kwietnia
Sędziów 8:17 – 9:21
Łukasza 23:44 – 24:12
Psalm 99:1 – 9
Przyp. Salomona 14:9 – 10
29 kwietnia
Sędziów 9:22 – 10:18
Łukasza 24:13 – 53
Psalm 100:1 – 5
Przyp. Salomona 14:11 – 12
30 kwietnia
Sędziów 11:1 – 12:15
Jana 1:1 – 28
Psalm 101:1 – 8
Przyp. Salomona 14:13 – 14