Grudzień

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: grudzień lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 grudnia
Daniela 8:1 – 27
1 Jana 2:1 – 17
Psalm 120:1 – 7
Przyp. Salomona 28:25 – 26
2 grudnia
Daniela 9:1 – 10:21
1 Jana 2:18 – 3:6
Psalm 121:1 – 8
Przyp. Salomona 28:27 – 28
3 grudnia
Daniela 11:1 – 34
1 Jana 3:7 – 24
Psalm 122:1 – 9
Przyp. Salomona 29:1
4 grudnia
Daniela 11:35 – 12:13
1 Jana 4:1 – 21
Psalm 123:1 – 4
Przyp. Salomona 29:2 – 4
5 grudnia
Ozeasza 1:1 – 3:5
1 Jana 5:1 – 21
Psalm 124:1 – 8
Przyp. Salomona 29:5 – 8
6 grudnia
Ozeasza 4:1 – 5:15
2 Jana 1:1 – 13
Psalm 125:1 – 5
Przyp. Salomona 29:9 – 11
7 grudnia
Ozeasza 6:1 – 9:17
3 Jana 1:1 – 14
Psalm 126:1 – 6
Przyp. Salomona 29:12 – 14
8 grudnia
Ozeasza 10:1 – 14:9
Judy 1:1 – 25
Psalm 127:1 – 5
Przyp. Salomona 29:15 – 17
9 grudnia
Joela 1:1 – 3:21
Objawienie Jana 1:1 – 20
Psalm 128:1 – 6
Przyp. Salomona 29:18
10 grudnia
Amosa 1:1 – 3:15
Objawienie Jana 2:1 – 17
Psalm 129:1 – 8
Przyp. Salomona 29:19 – 20
11 grudnia
Amosa 4:1 – 6:14
Objawienie Jana 2:18 – 3:6
Psalm 130:1 – 8
Przyp. Salomona 29:21 – 22
12 grudnia
Amosa 7:1 – 9:15
Objawienie Jana 3:7 – 22
Psalm 131:1 – 3
Przyp. Salomona 29:23
13 grudnia
Abdiasza 1:1 – 21
Objawienie Jana 4:1 – 11
Psalm 132:1 – 18
Przyp. Salomona 29:24 – 25
14 grudnia
Jonasza 1:1 – 4:11
Objawienie Jana 5:1 – 14
Psalm 133:1 – 3
Przyp. Salomona 29:26 – 27
15 grudnia
Micheasza 1:1 – 4:13
Objawienie Jana 6:1 – 17
Psalm 134:1 – 3
Przyp. Salomona 30:1 – 4
16 grudnia
Micheasza 5:1 – 7:20
Objawienie Jana 7:1 – 17
Psalm 135:1 – 21
Przyp. Salomona 30:5 – 6
17 grudnia
Nahuma 1:1 – 3:19
Objawienie Jana 8:1 – 13
Psalm 136:1 – 26
Przyp. Salomona 30:7 – 9
18 grudnia
Habakuka 1:1 – 3:19
Objawienie Jana 9:1 – 21
Psalm 137:1 – 9
Przyp. Salomona 30:10
19 grudnia
Sofoniasza 1:1 – 3:20
Objawienie Jana 10:1 – 11
Psalm 138:1 – 8
Przyp. Salomona 30:11 – 14
20 grudnia
Aggeusza 1:1 – 2:23
Objawienie Jana 11:1 – 19
Psalm 139:1 – 24
Przyp. Salomona 30:15 – 16
21 grudnia
Zachariasza 1:1 – 21
Objawienie Jana 12:1 – 17
Psalm 140:1 – 14
Przyp. Salomona 30:17
22 grudnia
Zachariasza 2:1 – 3:10
Objawienie Jana 13:1 – 18
Psalm 141:1 – 10
Przyp. Salomona 30:18 – 20
23 grudnia
Zachariasza 4:1 – 5:11
Objawienie Jana 14:1 – 20
Psalm 142:1 – 8
Przyp. Salomona 30:21 – 23
24 grudnia
Zachariasza 6:1 – 7:14
Objawienie Jana 15:1 – 8
Psalm 143:1 – 12
Przyp. Salomona 30:24 – 28
25 grudnia
Zachariasza 8:1 – 23
Objawienie Jana 16:1 – 21
Psalm 144:1 – 15
Przyp. Salomona 30:29 – 31
26 grudnia
Zachariasza 9:1 – 17
Objawienie Jana 17:1 – 18
Psalm 145:1 – 21
Przyp. Salomona 30:32
27 grudnia
Zachariasza 10:1 – 11:17
Objawienie Jana 18:1 – 224
Psalm 146:1 – 10
Przyp. Salomona 30:33
28 grudnia
Zachariasza 12:1 – 13:9
Objawienie Jana 19:1 – 21
Psalm 147:1 – 20
Przyp. Salomona 31:1 – 7
29 grudnia
Zachariasza 14:1 – 21
Objawienie Jana 20:1 – 15
Psalm 148:1 – 14
Przyp. Salomona 31:8 – 9
30 grudnia
Malachiasza 1:1 – 2:17
Objawienie Jana 21:1 – 27
Psalm 149:1 – 9
Przyp. Salomona 31:10 – 24
31 grudnia
Malachiasza 3:1 – 4:6
Objawienie Jana 22:1 – 21
Psalm 150:1 – 6
Przyp. Salomona 31:25 – 31