Czerwiec

Pobierz plik w formacie PDF klikając tu: czerwiec lub przeczytaj fragmenty poniżej.
1 czerwca
2 Samuela 18:1 – 19:10
Jana 20:1 – 31
Psalm 119:156 – 176
Przyp. Salomona 16:14 – 15
2 czerwca
2 Samuela 19:11 – 20:13
Jana 21:1 – 25
Psalm 120:1 – 7
Przyp. Salomona 16:16 – 17
3 czerwca
2 Samuela 20:14 – 22:20
Dzieje Apostolskie 1:1 – 26
Psalm 121:1 – 8
Przyp. Salomona 16:18
4 czerwca
2 Samuela 22:21 – 23:23
Dzieje Apostolskie 2:1 – 47
Psalm 122:1 – 9
Przyp. Salomona 16:19 – 20
5 czerwca
2 Samuela 23:24 – 24:25
Dzieje Apostolskie 3:1 – 26
Psalm 123:1 – 4
Przyp. Salomona 16:21 – 23
6 czerwca
1 Królewska 1:1 – 53
Dzieje Apostolskie 4:1 – 37
Psalm 124:1 – 8
Przyp. Salomona 16:24
7 czerwca
1 Królewska 2:1 – 3:2
Dzieje Apostolskie 5:1 – 42
Psalm 125:1 – 5
Przyp. Salomona 16:25
8 czerwca
1 Królewska 3:3 – 4:34
Dzieje Apostolskie 6:1 – 15
Psalm 126:1 – 6
Przyp. Salomona 16:26 – 27
9 czerwca
1 Królewska 5:1 – 6:38
Dzieje Apostolskie 7:1 – 29
Psalm 127:1 – 5
Przyp. Salomona 16:28 – 30
10 czerwca
1 Królewska 7:1 – 51
Dzieje Apostolskie 7:30 – 50
Psalm 128:1 – 6
Przyp. Salomona 16:31 – 33
11 czerwca
1 Królewska 8:1 – 66
Dzieje Apostolskie 7:51 – 8:13
Psalm 129:1 – 8
Przyp. Salomona 17:1
12 czerwca
1 Królewska 9:1 – 10:29
Dzieje Apostolskie 8:14 – 40
Psalm 130:1 – 8
Przyp. Salomona 17:2 – 3
13 czerwca
1 Królewska 11:1 – 12:19
Dzieje Apostolskie 9:1 – 25
Psalm 131:1 – 3
Przyp. Salomona 17:4 – 5
14 czerwca
1 Królewska 12:20 – 13:34
Dzieje Apostolskie 9:26 – 43
Psalm 132:1 – 18
Przyp. Salomona 17:6
15 czerwca
1 Królewska 14:1 – 15:24
Dzieje Apostolskie 10:1 – 23
Psalm 133:1 – 3
Przyp. Salomona 17:7 – 8
16 czerwca
1 Królewska 15:25 – 17:24
Dzieje Apostolskie 10:24 – 48
Psalm 134:1 – 3
Przyp. Salomona 17:9 – 11
17 czerwca
1 Królewska 18:1 – 46
Dzieje Apostolskie 11:1 – 30
Psalm 135:1 – 21
Przyp. Salomona 17:12 – 13
18 czerwca
1 Królewska 19:1 – 21
Dzieje Apostolskie 12:1 – 23
Psalm 136:1 – 26
Przyp. Salomona 17:14 – 15
19 czerwca
1 Królewska 20:1 – 21:29
Dzieje Apostolskie 12:24 – 13:15
Psalm 137:1 – 9
Przyp. Salomona 17:16
20 czerwca
1 Królewska 22:1 – 53
Dzieje Apostolskie 13:16:41
Psalm 138:1 – 8
Przyp. Salomona 17:17 – 18
21 czerwca
2 Królewska 1:1 – 2:25
Dzieje Apostolskie 13:42 – 14:7
Psalm 139:1 – 24
Przyp. Salomona 17:19 – 21
22 czerwca
2 Królewska 3:1 – 4:17
Dzieje Apostolskie 14:8 – 28
Psalm 140:1 – 14
Przyp. Salomona 17:22
23 czerwca
2 Królewska 4:18 – 5:27
Dzieje Apostolskie 15:1 – 31
Psalm 141:1 – 10
Przyp. Salomona 17:23
24 czerwca
2 Królewska 6:1 – 7:20
Dzieje Apostolskie 15:32 – 16:15
Psalm 142:1 – 8
Przyp. Salomona 17:24 – 25
25 czerwca
2 Królewska 8:1 – 9:15
Dzieje Apostolskie 16:16 – 40
Psalm 143:1 – 12
Przyp. Salomona 17:26
26 czerwca
2 Królewska 9:16 – 10:31
Dzieje Apostolskie 17:1 – 34
Psalm 144:1 – 15
Przyp. Salomona 17:27 – 28
27 czerwca
2 Królewska 10:32 – 12:21
Dzieje Apostolskie 18:1 – 21
Psalm 145:1 – 21
Przyp. Salomona 18:1
28 czerwca
2 Królewska 13:1 – 14:29
Dzieje Apostolskie 18:22 – 19:12
Psalm 146:1 – 10
Przyp. Salomona 18:2 – 3
29 czerwca
2 Królewska 15:1 – 16:20
Dzieje Apostolskie 19:13 – 41
Psalm 147:1 – 20
Przyp. Salomona 18:4 – 5
30 czerwca
2 Królewska 17:1 – 18:12
Dzieje Apostolskie 20:1 – 38
Psalm 148:1 – 14
Przyp. Salomona 18:6 – 7