Pinehas

Pinehas „czarny ” IVMo (Liczb, Bemidbar) 25:10-30:1 dalsza wędrówka w Boże dziedzictwo. Kluczowe postacie: Pinehas, Jozue i córki Selofchada. Dokonaj „spisu ludności”  swojego serca. Czy już umarło stare pokolenie niewolników […]

Read Article →