Modlitwa o Gdańsk

Nie wiemy czy chodzisz do kościoła, czy bywasz na spotkaniach modlitewnych, może nie jesteś członkiem Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej…nawet może nie często spotykasz się z Bogiem …
Chcemy Cię zaprosić, abyś wieczór przed pogrzebem Pana Prezydenta Adamowicza spędził z nami na wspólnej modlitwie.
W Piśmie Świętym nowy dzień zaczyna się o zmierzchu . To biblijny paradoks – aby wejść w światło nowego dnia trzeba przebyć ciemność.
Dlatego chcemy światłem świec, lampionów symbolicznie, a modlitwą dosłownie, rozproszyć mrok i modlić się o nowy czas dla Gdańska.
Chcemy dziękować za Pana Prezydenta, błogosławić Jego bliskich i cały Gdańsk.
Wierzymy, że w tym trudnym czasie po prostu dobrze być razem.