zapraszamy

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić na seminarium dotyczące biblijnych zasad życia w rodzinie oraz żydowskiej mądrości w prowadzeniu domu. Żydowska Miszpacha to coś więcej niż rodzina w naszym europejskim rozumieniu, to międzypokoleniowa więź, bliskie relacje. Będzie możliwość zadawania pytań.
Przed seminarium odbędzie się koncert muzyki żydowskiej prowadzony przez Karinę Zarucką.

Wstęp wolny.

Rabin Oleg Suchacki jest międzynarodowym mówcą i liderem Wspólnoty Mesjańskiej „Jachad” („Jedność”) w Berdyczowie. Przynależność do wspólnoty zarówno wierzących Żydów, jak i zbawionych z narodów oddaje tę jedność, którą ma stanowić kościół. Berdyczowska wspólnota organizuje dla lokalnej społeczności i gości festiwale, kluby, kursy ”Aleph”. Usługują również osobom uzależnionym.