Jom Kippur

Dzień Przebłagania

To upamiętnienie najgłębszego, niebianskiego wymiaru ofiary Jezusa – przejścia za zasłonę Świątyni.
Dla wierzących to dowód na to, że dzięki Krwi Bożego Syna możemy mieć osobistą i intymną relację z Bogiem oraz gwarancję wieczności w Jego obecności.

Zapraszamy w niedzielę, abyśmy razem przyszli przez zasłonę.

Armia Dawida, ul. Żaglowa 2, Gdańsk, godzina 10:30.