Pinehas

Pinehas „czarny ” IVMo (Liczb, Bemidbar) 25:10-30:1 dalsza wędrówka w Boże dziedzictwo.

Kluczowe postacie: Pinehas, Jozue i córki Selofchada. Dokonaj „spisu ludności”  swojego serca. Czy już umarło stare pokolenie niewolników i czy nowy wolny człowiek może wejść w Boże dziedzictwo? Nie musisz być jak owca bez pasterza, bo przed tobą jest Jozue, Jezus.

Miłej lektury 

Pastor Krzysztof