Bechukotaj

Bechukotaj /według moich ustaw (IIIMo/kapłańska/Wajikra26:3-27:34. Ostatnia parsza III księgi Mojżeszowej. Akcent położony jest na studiowanie i przestrzeganie Bożego Słowa. Mamy proroctwo mówiące o powrocie Izraela do swojej ziemi jako wyraz wierności Boga. Jeśli my będziemy „chodzić ” wg Jego Słowa, On będzie „chodził ” pośród nas. Błogosławionej lektury!