Parsza: Tazrija

Zabieram was dalej w przygodę poznawania Tory a przez to poznawania bliżej Jezusa. Parsza : Tazrija „zajdzie w ciążę ” – III Mo 12:1-13:59. Ta Parsza wydaje się bardzo medyczna ( położniczo – neonatologiczno – dermatologiczna ) jednak wprowadza wiele treści duchowych. Początek życia człowieka. Czyste/nieczyste czyli tahor /tamei. Duchowy trąd – caraat i ostracyzm społeczny z nim związany. Bardzo ciekawe. …

Pastor Krzysztof