Emor

Emor ( III Mo/Kapł./Wajikra 21:1- 24:23)
„Powiedz” – skierowana do kapłanów a nie jak poprzednia parsza do całego zgromadzenia. Ten fragment nakazuje kapłanom dbanie nie tyle o swoje życie co o reputację Boga, czyli „świecenie Imienia”.
Mamy w nim roczny plan świat Jahwe, czyli cały Boży plan zbawienia. Opis wymagań rzucanych arcykapłanowi i doskonałość zwierząt ofiarnych wskazuje na ofiarę Bożego Syna. Prawo „życie za życie” stanowi podstawę naszego odkupienia i wielkiej zamiany, która nastąpiła na Krzyżu.

 

Pastor Krzysztof