Acharej Mot

Acharej Mot „po śmierci”. III Mo 16:1-18:30 czas na koleją parszę Tory. Opisuje Dzień Przebłagania,Jom Kipur. Wskazuje Jezusa jako arcykapłana i opisuje jak zbliżyć się do Boga. Być może jest to najbardziej centralna i kluczowa parsza, która zawiera główne objawienie Nowego Testamentu. Ciekawe, że obok świętości Boga opisane są tu dozwolone praktyki seksualnej. Boga nie krępuje rozmowa na temat seksu. Treści dużo i filmików tez więcej niż zwykle. … zachęcam do czytania i myślenia. ..

Pastor Krzysztof