Jom Teruach

Zapraszamy w najbliższą niedzielę na obchody Święta Jom Teruach (Dzień Trąb).

Ps 89:16 w oryginale ogłasza: Błogosławiony lud, który zna dźwięk szofaru. Będą chodzić w obecności Boga.

Święto Trąb dawało okazję gromadzenia się Bożego ludu, aby usłyszeć odgłosu trąby, szofaru. Dziś dla nas jest to przywilej. Tym bardziej, że z przyjściem Chrystusa zrozumieliśmy, jakie jest znaczenie tego dnia.
Święto Trąb mówi o Drugim Przyjściu Jezusa i zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Dla nas jest to bodziec do duchowego przebudzenia i oczekiwania z nadzieją wspaniałej przyszłości, która ma na imię JEZUS.

Możemy już dziś skosztować tego, co nadejdzie kiedyś i stać się ludźmi przyszłości.

Zapraszamy na wspólne świętowanie i wysłuchanie odgłosu Szofaru!