Cykl kazań – Nauczanie Apostoła Pawła

List do Rzymian od nowa. Sprawiedliwość jako zbawcza moc.

Zapraszamy do wysłuchania cyklu kazań ” Nauczanie Apostoła Pawła”.