Coroczna, międzykościelna modlitwa za Izrael

za http://kemokiev.org/aktualnosci/2290-zapraszamy-do-udzialu-w-corocznej-miedzykoscielnej-modlitwie-za-izrael

Modląc się za Izrael, praktycznie modlimy się za samych siebie – ponieważ Izrael  to nasze duchowe korzenie i los kościoła niezmiennie powiązany jest z przyszłością Izraela.

Modlimy się za zwrócenie się Izraela ku Bogu, pragniemy pokoju i dobrobytu dla ziemi obiecanej!

Zapraszamy wszystkich, kto pragnie zjednoczyć się w modlitwie za Izrael i za odbudowanie jedności w ciele Mesjasza  -odbudowanie żydowskiej części – aby przyszła Boża pełnia. (Ef.2:14-16)

Bóg wzywa nas, abyśmy przyjęli odpowiedzialność, w modlitwie za Jerozolimę i Izrael.

Stać na straży, nie milczeć w dzień i w nocy, modlić się do tej pory, dopóki Bóg nie odbuduje Izraela w Swojej Chwale, dopóki Boża praca nie będzie zakończona. To jest niezwykle ważne dla kościoła,  gdyż zbawienie Żydów, jest jednym z warunków powrotu naszego Pana.

„…Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.” (Baruch haba b’shem Adonai)”  (Mt.23:37-39)

Główne zebranie Corocznej  międzykościelnej modlitwy za Izrael odbędzie się 10.10.2015 w budynku centrum „Chrześcijańska nadzieja” pod adresem: Kijów, ul. Żmacienko 20

Oprócz Kijowa „Modlitwa za Izrael” odbędzie się W Dniepropietrowsku, Zaporoże, Sumach, Winnicy, Lwowie, Czerkasach, Berdyczewie, Romnach, a także w Mińsku, Moskwie, Petersburgu, i Orlando (USA).

Uczestnicy modlitwy, będą modlić się za państwo Izrael i jego rząd, za Jerozolimę i inne miasta Izraela, za państwa sąsiadujące z Izraelem, a także przeciw antysemityzmowi w różnych sferach społecznych i o zbawienie Żydów.

Modlitwa z Kijowa będzie transmitowana online, i można ją oglądać pod adresami:

http://kemokiev.org/tvhttp://Bog.tv, będzie również transmisja w języku angielskim tu: http://kemokiev.org/english/704-watch-live-shabbat-service