Protokół DPŻ czyli wywiad z Krzysztofem Majdyło

„Kryzys medycyny współcześnie wynika od odejścia od tych dwóch wartości i myślę, że potrzeba reformy. Potrzebna nam jest reforma w której szukamy prawdy, odkrywamy prawdę i nie godzimy się na tak zwany pseudonaukowy mit i traktujemy człowieka nie jako punkt, cyfrę, świadczeniobiorcę, tylko jako cenną jednostkę, człowieka za którego umarł Jezus.”

O tym jak leczy się pacjenta protokołem „DPŻ” na:

http://letsdesignyourlife.blogspot.com/2015/09/protoko-dpz-wywiad-z-dr-krzysztofem-cz1.html

http://letsdesignyourlife.blogspot.com/2015/10/wywiad-z-pastorem-krzysztofem-majdyo-cz2.html