Jom Kippur

Nadeszła jesień a wraz z nią ustanowione przez Boga święta przypadające na miesiąc Tiszri.
Pierwszego dnia Tiszri obchodziliśmy Rosz HaSzana. Na dziesiąty dzień  siódmego miesiąca Bóg wyznaczył święto Jom Kippur, to jest Dzień Pojednania.

 ”Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni.”                                                                                     3 Moj. 16,29-30             

W tym roku według kalendarza gregoriańskiego ten dzień to 23 września. W narodzie izraelskim jest to wyjątkowy dzień, poszczą i pokutują, nie wykonują żadnej pracy.                                                                   Jom Kippur wskazuje na Dzień Sądu, kiedy Mesjasz powróci na ziemię i zniszczy wszelki grzech w Izraelu, ale także osądzi narody, które były wrogiem Izraela.

”A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach.
 W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego.” Za 14, 12-13

”W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy.”  Za 13, 1

Dlaczego Jom Kippur jest ważny nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich wierzących w zbawczą moc Jeszua? Jezus dokonał przebłagania ( Kappary) za cały świat. Tak jak kiedyś najwyższy kapłan wchodził za zasłonę miejsca najświętszego z krwią kozła złożoną w ofierze za grzechy Izraela, tak Jeszua jako najwyższy kapłan stanął przed Bogiem Izraela i dokonał przebłagania za całą ludzkość. On stał się ofiarą i tak jak kiedyś na kozła wkładano grzechy Izraela tak włożono na Jezusa grzechy całego świata.                   W liście do Hebrajczyków 9,12 czytamy, że Jezus dokonał wiecznej ofiary:

”…ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.”   Hbr. 9, 12

Myślę że Bóg w swojej mądrości ustanowił wszystkie święta abyśmy mogli ujrzeć w nich Jezusa i zobaczyć poprzez nie czego dokonał, a także co przygotował dla tych, których kocha w przyszłości kiedy przyjdzie ponownie na ziemię i ustanowi wieczne swoje królowanie. Może zwolnijmy tempo w tym dniu, zstanówmy się nad Bożym Słowem, może pomyślmy nad swoim życiem czy jest ono takie jakiego oczekuje od nas Bóg. To też jest Boża mądrość że dał nam taki dzień, który może być refleksją nad tym co robimy. Zachęcam do postu który pomaga wsłuchać się w to co mówi do nas Bóg.

 

za beitkappara.org