Prezbiter Naczelny KCHWE, Pastor Andrzej Jeziernicki w Armii Dawida

Już  w najbliższą niedzielę, 27 września 2015 r., będziemy gościli podczas nabożeństwa Naczelnego Prezbitera Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – Pastora Andrzeja Jeziernickiego.

Serdecznie zapraszamy.