Goście-Peter i Lynne Yeoman

W najbliższą niedzielę podczas nabożeństwa będziemy gościli Petera i Lynne Yeoman pochodzących z Walii. Pastor Peter urodził się w wierzącej rodzinie i od młodych lat był zaangażowany w służbę dla Boga. Kościół, który Yeomanowie prowadzili w Walii prowadzi obecnie ich syn z żoną, a oni od 2011 roku zaangażowani są w służbę misyjną w Polsce, gdzie spełniają swoje apostolskie powołanie. Serdecznie zapraszamy. Niedziela, godz. 10:30