The Shofar Man

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Carlą i Jimem Barbarossa. Ich posługa związana jest z szofarem.

Trąbienie według Księgi Objawienia będzie zapowiedzią powtórnego przyjścia Mesjasza jako Króla: „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków” (Obj 11:15).

Niedziela, 19 lipca 2015 r., godzina 19:00, Żaglowa 2, Gdańsk.

 

szofar