cykl kazań – uczniostwo

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Ew. Marka 16.15.

Na czym polega biblijne uczniostwo ? Czy jesteś uczniem? A może giniesz w tłumie ?

Zapraszamy do cyklu kazań „Uczniostwo”