Cykl kazań – ZDROWIE

Zdrowie, dieta, higiena. Co na ten temat znajdziemy w Piśmie ?

„I rzekł: Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.” Druga Księga Mojżeszowa 15,26

Posłuchajcie cyklu kazań na temat zdrowia.

Wartość merytoryczna gwarantowana przez Pastora -Lekarza – Krzyszofa.