Szkolenie „Chrześcijańskie życie i świadectwo” (spotkanie 9.04 odwołane)

Zapraszamy na szkolenie „Chrześcijańskie życie i świadectwo”. Szkolenie to jest zaadresowane do każdego, kto pragnie przygotować się w sferze duchowej i praktycznej do wielkiego wydarzenia jakie będzie miało miejsce w Warszawie w dniach 14-15.06.2014. W tych dniach na stadionie Pepsi Arena odbędzie się Festiwal Nadziei prowadzony przez Franklina Grahama.

Szkolenie „Chrześcijańskie życie i świadectwo” jest źródłem wielkiego błogosławieństwa w przygotowaniach do Festiwalu, a także ogromną inwestycją w życie lokalnego kościoła. Pomaga one wyposażyć jego uczestników w narzędzia do skutecznego dzielenia się Ewangelią, co z kolei wspomaga we wzrastaniu, jeszcze przez długie lata po zakończeniu Festiwalu.

Szkolenie składa się z czterech spotkań, które odbędą się w kolejne cztery środy. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 26.03 w godz. 19:00-20:30.

Miejsce: Trójmiejskie Centrum Chrześcijańskie, ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

Tematyka kolejnych spotkań:

26.03.2014 – Owocne życie chrześcijańskie
2.04.2014 – Zwycięskie życie chrześcijańskie
16.04.2014 – Świadectwo chrześcijanina
23.04.2014 – Formacja uczniowska i opieka nad nowonawróconymi chrześcijaninami

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne.