Kazania: Lęki i strachy

Anna Kubera, Krzysztof Majdyło

Słowo Boże wyraźnie mówi:

…nie dał nam Bóg ducha lęku, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2 Tym.1:7)

Bóg nie dał nam ducha lęku. Dlaczego więc wciąż zmagamy się z różnego rodzaju lękami? Czy Jezus przyszedł uwolnić nas od lęku? Czy Biblia daje wskazówki, jak walczyć ze strachem? Tak. Jezus przyszedł, aby dać nam moc, która przełamuje każdy rodzaj lęku naszej duszy. Z powodu strachu przed śmiercią człowiek był w więzieniu (Hebr. 2:14-15), jednak Jezus przejął kontrolę nad śmiercią i diabłem! On dziś panuje nad naszymi nieprzyjaciółmi! Któż więc przeciwko nam?! Zburzmy mocą Prawdy warownie lęku, zbudowane na kłamstwach diabelskich, i przejmijmy przez wiarę panowanie nad duchem lęku w naszym życiu.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.