Kazanie: Dęby sprawiedliwości

Anna Kubera

Jak chodzić przez wiarę w Bożej sprawiedliwości, co to znaczy, że „sprawiedliwy żyje z wiary” i w  jaki sposób te prawdy przekładają się na proste codzienne życie.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.