Kazanie: Charyzmat jako depozyt Bożej łaski

Krzysztof Majdyło

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.