Kazanie: Zmartwychwstanie

Krzysztof Majdyło

Zmartwychwstanie Pana Jezusa szokuje i dziwi. Jest czymś niecodziennym i niezwykłym. Było przełamaniem granic i słabości. Nasze zbawienie ma swoje źródło w Jego zmartwychwstaniu, a więc nasze życie jako ludzi wierzących powinno być również niezwykłe i niecodzienne. Gdy Pan umierał i powstawał do życia, w tym czasie w Izraelu świętowano Paschę i wspominano wyjście z Egiptu. Egipt, po hebrajsku Micraim oznacza ograniczenia. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza masz szansę wyjścia ze swoich ograniczeń, ze swojej niewoli.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.