Kazanie: Wyzwolenie duszy

Anna Kubera

Pan wyzwala duszę sług swoich (Ps.34,2)

Jezus wyzwolił nasze dusze, ofiarowując na śmierć swoją duszę (Iz.53,12). Przyszedł, aby rozerwać jarzmo grzechu i potępienia, trzymające nasze dusze w niewoli śmierci, biorąc na siebie karę za nasze winy. Fundamentem dla wolności każdej duszy od śmierci jest dana nam w Chrystusie sprawiedliwość. Walka z poczuciem potępienia to walka o nasz zdrowy wizerunek we własnych oczach. To walka o uzdrowienie duszy z odrzucenia, kompleksów. Tylko na fundamencie Bożej sprawiedliwości możemy wzrastać w wolności od jarzm i brzemion tego świata. Uwolnienie od własnej sprawiedliwości, polegania na sobie a położenie ufności w Bogu – oto prawdziwa wolność! A jeszcze większa wolność to ta, o której Jezus mówi w Mat.11,27-30.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.