Kazanie: Zdrowa osobowość

Krzysztof Majdyło

Cechy zdrowej osobowości to: otwartość, samoświadomość, ekstrawersja, zgodność (przeciwieństwo konfliktowości), stabilność emocjonalna.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.