Kazanie: Niezmienny Bóg w zmieniających się czasach

Krzysztof Majdyło

W naszym życiu zmieniają się czasy i zdarzają różne sytuacje, ale stały pozostaje Bóg i jego cele. Jako chrześcijanie musimy trwać w wierze niezależnie od sezonu, przez który przechodzimy i pamiętać, że Ten, który jest Alfą i Omegą nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.