Katechumenat 2013

Krzysztof Majdyło
W dzień Pięćdziesiątnicy, gdy Piotr ogłosił tłumom pielgrzymów w Jerozolimie, że Jezus, który został ukrzyżowany jest Panem i Mesjaszem, i że Bóg wzbudził go z martwych, tysiące ludzi dotkniętych mocą Ducha Świętego uwierzyło. Apostoł wskazał im potrzebę nawrócenia i przyjęcia chrztu. Zanim jednak ci nowi chrześcijanie weszli w wody chrztu, byli dodatkowo pouczani.

Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. (Dz.Ap. 2:40-41)

Katechumenat jest okresem umocnienia wiary i pogłębienia nawrócenia, który ma przygotować do świadomego przyjęcia chrztu i włączenia się w kościół.

Czeka nas cykl spotkań z nauczaniem fundamentów chrześcijaństwa, poznawaniem siebie, zmierzaniem się z codziennymi wyzwaniami wiary i kształtowaniem życia duchowego.

Spotkania rozpoczniemy jak tylko uformuje się grupa chętnych. Wybierzemy wspólnie jedno popołudnie. Spotkania będą się odbywały najprawdopodobniej raz na dwa tygodnie. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa zarówno osoby pragnące przyjąć chrzest, jak i osoby stawiające pierwsze kroki wiary.

Zainteresowanie spotkaniami proszę zgłaszać do Anny Kubery, pastora asystującego: pastoranna.armiadawida@gmail.com.