Kazanie: Kultura Bożego Królestwa: Jedność cz. 2

Anna Kubera

Ef. 4:4 mówi: „Jedno ciało i jeden Duch…” W pierwszej części zagadnienia: „Jedność” rozważaliśmy temat „jednego Ducha”, w kolejnej przyglądamy się bliżej Ciału Chrystusowemu. Czym jest? Co tworzy jedność Kościoła? Dlaczego relacje są tak ważne w Kościele? Jaki rodzaj więzi buduje Duch Święty? Na czym opierają się mocne i dające życie relacje? Mówimy o miłości, szacunku i poddaniu (uległości). Na podstawie Ef. 4:11-16 pokazujemy elementy niezbędne do budowania jedności Kościoła na fundamencie ofiary Jezusa.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2013.