Chrzest

Krzysztof Majdyło
W Galerii zamieszamy kilka albumów ze zdjęciami z chrztów. Dlatego odpowiadam na pytania, z którymi najczęściej spotykam się przy okazji chrztu w wodzie.

Czy chrzest czyni człowieka chrześcijaninem?

Nie. W języku polskim pokutuje gra kojarzących się ze sobą słów chrzest i chrześcijanin. Jednak w oryginalnym języku Nowego Testamentu – grece są to dwa różne słowa. Chrzest to baptisma, a chrześcijanin to christianos. Chrześcianin (christianos) to ten, kto naśladuje Chrystusa (Christos). Chrzest jest ważnym krokiem w naśladowaniu Chrystusa, ale sam z siebie nie zmienia niczyjego życia. Potrzebna jest wiara i osobiste nawrócenie. Z tego co wiem, to zarówno Hitler, jak i Stalin byli ochrzczeni, ale przecież nie nazwiemy tych ludzi chrześcijanami.

Dlaczego chrzcimy dorosłych?

Chrzcimy ludzi, którzy świadomie zawierzyli Chrystusowi i przeżyli nawrócenie. Tylko chrzest ludzi, którzy prawdziwie wierzą ma duchowe znaczenie i sens. Wierzymy w szczerość intencji rodziców, którzy chrzczą swoje dzieci. Robiąc to, chcą dobra swoich dzieci, jednak nie jest to prawdziwy chrzest, o którym mówi Nowy Testament.

Dlaczego chrzcimy poprzez zanurzenie?

Chrzest poprzez zanurzenie jest jedyną praktyką znaną w czasach apostołów i pierwszego kościoła. Samo słowo chrzest znaczy zanurzenie. Pod względem technicznym chrzest bez zanurzenia nie jest chrztem. Duchowe znaczenie opisane w 6 rozdziale listu do Rzymian (w. 3-4) mówi, że zanurzając się, zanurzamy się z Chrystusem w Jego śmierć, a wynurzając, wynurzamy się w mocy Jego zmartwychwstania do nowego życia. Jeżeli chrztowi brakuje zanurzenia i wynurzenia, brakuje mu też tego duchowego znaczenia.

Kto wymyślił chrzest?

Chrztu nie wymyślił kościół. Chrzest został ustanowiony przez samego Jezusa! Nie jest to rytuał religijny, bo Jezus nie wymyślał takich rzeczy. Jest to krok wiary, gdzie nowo nawrócony chrześcijanin doświadcza mocy Jezusa, która pozwala mu żyć nowym życiem. Każdy, kto szczerze i prawdziwie wierzy w Chrystusa powinien się ochrzcić.

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony. (Marka 16:15-16 BT)

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Mat. 28:19 BT)