Kazanie: Służba kobiet w Kościele

Krzysztof Majdyło
Gdy przy kawie zapytałem kilku wierzących kobiet, co sądzą o temacie „służby kobiet w kościele”, śmiejąc się, odpowiedziały, że w kościele służą głównie kobiety.

Stajemy przed faktem – kobiety biorą na siebie dużo odpowiedzialności w kościele, a wiele z nich odczuwa powołanie do służby publicznej. Kościelne tradycje są często dużą przeszkodą, aby mogły pełnić funkcje tzw. służby pięciorakiej (tj. apostoł, prorok, ewangelista, pasterz czy nauczyciel), a z drugiej strony są również przeszkodą, aby ta służba była przyjęta przez naszą kulturę.

To nauczanie jest bardziej wykładem niż kazaniem. Próbuję w formie skondensowanej przedstawić zagadnienie publicznej służby kobiet. Przechodzimy kolejno poprzez tło Starego Testamentu i teologię Nowego Testamentu. Obserwujemy fenomen misji apostoła Pawła i miejsce, jakie w tych misjach pełniły kobiety. Przyglądamy się fragmentom kontrowersyjnym w Nowym Testamencie, a następnie omawiamy mało znane fakty historyczne dotyczące Kościoła pierwszych wieków.

Plik mp3 z kazaniem do pobrania dostępny w Multimedia/Kazania/2012.