Ordynacja Anny Kubery na Pastora Asystującego

Krzysztof Majdyło
W czasie obchodów ósmej rocznicy wspólnoty Armia Dawida dokonano ordynacji siostry Anny Kubery na stanowisko pastora asystującego. Ordynacji dokonał Pastor Krzysztof Majdyło wraz z goszczącym Pastorem Rayem Shannonem (New Jersey, USA).

Pastor Ania jest członkiem kościoła od początku jego istnienia. Od wielu lat wraz z mężem, Januszem, jest częścią Rady Zboru. Do tej pory pełniła również funkcję lidera modlitwy wstawienniczej oraz zajmowała się duszpasterstwem. Poznaliśmy ją jako inspirującego nauczyciela Słowa Bożego.

W czasie ordynacji odczytano słowa Apostoła Pawła „Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak świętych winno się przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.” (Rzym. 16:1-2 BT) Słowa te nabierają szczególnego znaczenia ponieważ imię Feba oznacza tą, która stoi na przedzie.

Bardzo się cieszymy, ponieważ kolejni usługujący zawsze przyczyniają się do wzrostu kościoła.