Ósme urodziny Armii Dawida

Krzysztof Majdyło
Wierzę, że ósma rocznica niesie nam proroczą zapowiedź nowych rzeczy. Bóg liczy czas siódemkami, a cyfra osiem oznacza początek czegoś nowego.

Pierwsi chrześcijanie nazywali niedzielę, czas łamania chleba i świętowania zmartwychwstania Pana właśnie dniem ósmym. Ostatnie lata były szczególnie trudne dla naszej wspólnoty, ale biblijny dzień zawsze zaczyna się przecież od nocy. Teraz, stojąc wobec świtu, jesteśmy pełni oczekiwań i nadziei.

Gdy Bóg chce coś zmieniać, dokonuje potrząsania, aby, jak mówi list do Hebrajczyków 12:27, ostały się rzeczy niepotrząsalne. Z kolei prorok Aggeusz (2:6-9) mówiąc o tym potrząsaniu pokazuje, że od niego zaczyna się odbudowa Bożej Świątyni, tzn. Kościoła. Teraz, gdy przeszliśmy lata wstrząsów, odsłoniły się fundamenty tego, co niezniszczalne, tzn. Bożego Słowa, nauki zostawionej nam przez Apostołów. A my, mądrzejsi, bazując na tym mocnym fundamencie, chcemy poprzez życie w Duchu nadbudowywać kolejne kondygnacje Bożej budowli (Judy 1:20).

Powstajemy bez lęków i bez dumy, aby służyć Bogu i Jego celom.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są obecnie i byli w przeszłości członkami lub sympatykami naszej wspólnoty. Dziękuję za wasz trud. Armii Dawida życzę wzrostu dla chwały Jezusa i dla poszerzenia Królestwa Bożego. Oczekujemy nowej ziemi, w której zamieszka sprawiedliwość, ale już dziś zmieńmy świat wokół nas (2 Piotra 3:13)!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z urodzin!

8urodziny