Jak zachować w czystości swoje serce?

Anna Kubera
Jakie jest nasze serce, takie też jest nasze życie. Dlatego świadomość tego, co dzieje się w sercu jest fundamentalna. Pomimo tego, iż Duch Święty dokonał jego obrzezki, jest ono atakowane przez stare nawyki myślenia i pokusy tego świata. Potrzebujemy codziennie poddawać je badaniu Tego, który widzi serca, abyśmy zachowali je w czystości i byli tymi, którzy „Boga oglądać będą” (Mat.5,8).

Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (Przyp. 4:23)

10 sposobów na zachowanie serca w czystości:

  1. Krew Jezusa dokonała przebłagania za twoje winy. Działanie Jego ofiary jest skuteczne przez wiarę. Krew Jezusa oczyszcza w momencie pokuty (1 Jana 1:7-10). Prawdziwa pokuta dokonuje się na poziomie serca. Skruszone (złamane) serce jest ofiarą miłą Bogu (Ps. 51:19). Pokutuj szczerze ze swojego grzechu i pojednaj się z Bogiem przez wiarę w oczyszczającą moc krwi Jezusa.
  2. Słowo Boże dokonuje oczyszczającego sądu nad twoim sercem. Dociera do jego ukrytych motywacji (Hebr. 4:12). Bądź zawsze otwarty na Jego korektę. Im więcej rozważasz Słowa w swoim sercu, tym więcej je oczyszczasz (Ps. 119:9-11).
  3. Uniż się, aby widzieć Jego chwałę! Uniżona postawa serca zachowuje je w wolności od pychy (Ps. 131:1-3).
  4. Módl się z nastawieniem na słuchanie Bożego głosu. Gorliwe, usilne szukanie Boga oczyszcza serce (Hebr. 11:6).
  5. Nadzieja na powtórne przyjście Jezusa i oglądanie Jego chwały oczyszcza serce (1 Jana 3:2-3).
  6. Wiara łączy nas z Bogiem i chroni nas przed zatwardzeniem serca (brak wrażliwości na oszustwo grzechu). Chroń swoje serce przed niewiarą. Weź tarczę wiary! Powątpiewanie, negatywne myśli zatruwają serce (Hebr. 3:12-15).
  7. Miłość jest wypełnieniem zakonu. Kto kocha, nie grzeszy. Poznawaj Boga, który jest Miłością i stawaj się podobny do Niego (1 Jana 4:7-8 i 4:17).
  8. Bądź szybki w przebaczaniu! (Mar. 11:25-26).
  9. Strzeż swoich ust. Słowa manifestują to, co nosisz w sercu. Złe słowa niszczą i przeklinają twoje życie (Mat.15:11 i 15:18-19). Plotka niszczy serce. Obmowa jest manifestacją osądu, który nosisz w sercu (Jak. 4:11-12).
  10. Musimy przejść przez różnego rodzaju próby – doświadczenia, żebyśmy zobaczyli, w jakim miejscu jest nasze serce. Wykorzystaj próby w swoim życiu do tego, by stać się doskonałym (Jak. 1:2-4).