Słowo o finansach do Kościoła w Polsce

Liliana Cydejko
Słowo do Kościoła w Polsce o uporządkowaniu sfery finansowej – 5 lat

Wydarzyło się to 16 kwietnia 2008 roku.

Byłam w domu zajęta jakąś pracą. Nagle poczułam silną i jednocześnie zaskakującą obecność Ducha Świętego. Przerwałam wykonywaną czynność i usiadłam w pokoju czekając, co się wydarzy.

W jednej chwili zobaczyłam dlaczego doszło do takiego załamania gospodarczego w gospodarce Ameryki. Wiedziałam, że na Kościele spoczywa jakaś część odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Chodzi o Boże zasady dotyczące finansów, które Kościół zaniedbał – nie nauczając ich, nie stosując i lekceważąc tych, którzy o tym mówią. Zapominając jednocześnie, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia.

Wiem, że jeśli to zobaczyłam, to nie dlatego, że my Polacy jesteśmy w tej dziedzinie bez zarzutu, ale ponieważ Bóg jako nasz Tato daje nam szansę i ostrzega nas, abyśmy nie popełnili tego błędu. Jego ostrzeżenie ma obudzić nasze serca i zwrócić naszą uwagę na to, co On mówi na temat finansów i zarządzania nimi. Bóg ma plan dla naszego kraju i chce go wypełnić. Chce spełnić obietnice, które dał Kościołowi w Polsce mówiąc, że będziemy znakiem proroczym dla Europy i Józefem dla narodów.

Zobaczyłam napis: 5 lat.

Zrozumiałam, że jest to szczególny czas, jaki Bóg daje Kościołowi w Polsce na uporządkowanie sfery finansów. Dotyczy to całego Kościoła. W szczególny sposób Bóg zwraca uwagę na przywódców, liderów, biznesmenów, dając im siłę do jasnego nauczania na temat finansów i wprowadzania tego w życie kościołów, wspólnot i w obszarze biznesu.

Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. (Psalm 32:8)

Bóg pragnie, abyśmy jako Polacy dali przykład, odważnie i mocno nauczając na ten temat, ale też jednocześnie wypełniając Boże Słowo. Wiąże się to też ze specjalną przychylnością dla pomnażania finansów. Mam na myśli rozwijanie istniejących i zakładanie nowych działalności przynoszących pieniądze osobom prywatnym i kościołom wbrew panującemu ogólnie strachowi przed aktywnością w tej dziedzinie.

Widziałam, że jest to czas do nabywania ziemi, kupowania i budowania domów. Przede wszystkim jednak ten okres 5 lat jest czasem danym od Boga na zrobienie „porządków” w sprawach finansowych w Kościele w Polsce.

Dotyczy to następujących spraw:

  1. Pokuty Kościoła za brak zdecydowanego nauczania i zachęcania się do stosowania Bożych zasad odnośnie finansów (jej brak prowadzi do zatwardziałości serca w tej dziedzinie i pojawienia się negatywnych skutków jakimi są chciwość, zazdrość, egoizm itp.)
  2. Zawarcie przymierza pomiędzy przywódcami, liderami, biznesmenami przed Bogiem odnośnie nauczania i stosowania Bożych zasad w sferze finansów (wierność i jedność przywódców w tej dziedzinie uwalnia szczególny autorytet nad krajem. Ew. Łukasza 19:17, Ew. Łukasza 16:11).
  3. Powiadomienie i przygotowanie Kościoła do zawarcia przymierza przed Bogiem o stosowaniu Bożych zasad w finansach (dotyczy to poszczególnych kościołów, wspólnot i pojedynczych osób).
  4. Zebranie szczególnej ofiary materialnej przed Bogiem służącej naszemu krajowi.
  5. Ustanowienie ludzi odpowiedzialnych – zarządców nadzorujących (prawidłowe funkcjonowanie sfery finansów w Kościele):
  • dziesięciny Malachiasza 3:8-12
  • ofiarność 2 Koryntian 9:6-8
  • opieka nad ubogimi, potrzebującymi, sierotami i wdowami Ps. 112:9, Przyp. Sal. 11:25, Przyp. Sal. 19:17
  • zaopatrzenie dla kościoła (przywódcy, liderzy, grupy uwielbienia, usługujący i pracujący w kościele) Neh. 12:44, Neh. 13:10-14
  • biznes

Bóg ma dobry plan dla naszego kraju i potrzebuje kościoła, który nie boi się pójść za JEGO głosem. ON w szczególny sposób ochrania Polskę i spełnia swoje obietnice. W Swoim Słowie powiedział:

Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym – mówi Pan Zastępów. (Mal. 3:12)

Jest praca do wykonania. To nasze serca, nasze ręce, nasze usta i nasze pieniądze są potrzebne, aby ta praca została wykonana.