Kim jest mężczyzna?

Krzysztof Majdyło

…będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, jak strumienie wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi… (Iz. 32:1-5)

Mężczyzna

Każdy czytający księgę Rodzaju zauważa, że znajdują się w niej dwa opisy stworzenia człowieka (1 i 2 rozdział Ks. Rodzaju). Pierwszy opis mówi, że człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta, i jako mężczyzna i kobieta niesie podobieństwo Boże. Można powiedzieć, że ten pierwszy opis akcentuje równość obu płci przed Bogiem. Drugi opis mówi, że najpierw został stworzony mężczyzna, a dopiero potem z niego została stworzona kobieta. Mężczyzna został stworzony do zadania doglądania i uprawiania ogrodu (2:15). Kobieta została stworzona do relacji jako ‚pomoc odpowiednia’. Oczywiście jest to bardzo duża generalizacja, ale pokazuje jak bardzo różni są mężczyźni i kobiety. Pismo Święte pokazuje więc jednoczesną równość i odmienność mężczyzn i kobiet.

Mężczyzna widząc kobietę nazywa ją po hebrajsku isza (2:23). Następuje tu gra słów. Hebrajskie słowo mężczyzna to isz. Słowo to niesie w sobie godność, szlachetność. Czasami jest tłumaczone jako książę, czy wojownik. Mężczyzna – isz wyraża swój szacunek wobec kobiety i rozpoznaje równość nazywając ją swoim imieniem – isza. Prawdziwy mężczyzna dba o godność kobiety. Nie walczy i nie konkuruje z nią. On ją wzmacnia i chroni. Temat męskości jest o tyle ważny, że tylko wtedy, gdy mężczyzna jest mężczyzną, kobieta może się stać w pełni kobietą. Tylko wtedy, gdy jest isz, powstaje isza. Gdy mężczyzna dezerteruje, kobieta jest zmuszona wejść w jego rolę. Powoduje to wiele problemów.

Warto wspomnieć, że słowa Adama do Ewy, to fragment pięknej poezji hebrajskiej (2:23). Czy ludzie przed upadkiem mówili zawsze do siebie wierszem? Czy była to reakcja na niesamowite piękno Ewy? Nie wiem. Ciekawe jak panie by się czuły dziś , gdyby panowie chociaż czasem mówili do nich poezją.

Następnie grzech, niszcząc relację człowieka z Bogiem zniszczył relacje między mężczyzną a kobietą i wykrzywił płciowość. W pogańskich kulturach czczących boginie-matki wyrazem największej pobożności mężczyzny było jego zniewieścienie, poczynając od ubierania się jak kobieta a na kastracji kończąc. W niektórych społeczeństwach tylko mężczyzna – eunuch zostawał kapłanem. W czasach pierwszego kościoła niektóre sekty gnostyckie twierdziły, że ponieważ „w Chrystusie […] nie ma już mężczyzny ani kobiety” (Gal. 3:27-28) to mężczyźni powinni stawać się coraz bardziej zniewieściali, a kobiety coraz bardziej męskie. A najbardziej duchowe jest ujednolicenie płci. To na tle takich poglądów należy odczytywać wszystkie trudne wypowiedzi apostoła Pawła na tematy dotyczące płci w 1 Liście do Koryntian. Można by je podsumować stwierdzeniem: mężczyźni bądźcie męscy, a kobiety bądźcie kobiece.

Kim jest mężczyzna?

Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem; każdy będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, jak strumienie wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Wówczas nie będą przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne. Serca nierozważnych zrozumieją wiedzę, a język jąkałów przemówi wyraźnie. Nie będzie już głupi zwany szlachetnym, ani krętacz mieniony wielmożnym. (Iz. 32:1-5)

Powszechnie uznaje się te wersety za proroczy opis panowania Chrystusa. Słowo każdy to znów wspomniane słowo isz – mężczyzna. Jaka definicja mężczyzny! Uzdalnia. Zachęca. Ochrania. Zaopatruje. Broni prawdy. Prawdziwy isz to książę, który reprezentuje samego Chrystusa – Króla. Bierze odpowiedzialność za życie innych. Podnosi ich. Nie sztuka urodzić się z męską płcią (ma się mniej więcej 50% prawdopodobieństwa), sztuka zostać mężczyzną. To kwestia decyzji i brania na siebie odpowiedzialności! To odpowiedzialność czyni z chłopca mężczyznę.

Często ciało dorasta, ale we wnętrzu pozostaje chłopiec. Jest sparaliżowany swoimi lękami i niezdolny brać odpowiedzialności nawet za samego siebie, nie mówiąc już o innych. W swojej małości nie jest w stanie być „cieniem olbrzymiej skały” – Chrystusa. Albo jest egoistą skupionym na swoich potrzebach i swoim komforcie. Na pewno nie jest „strumieniami wód na suchym stepie”, które służą innym.

Co jakiś czas budzi się w nim frustracja, że nie jest tym, kim powinien być. Nie jestem isz, nie jestem tak naprawdę mężczyzną. Kończy się to nastrojem depresji i beznajdziei.

Gdy frustracja narasta, mężczyzna reaguje agresją i gniewem. Powinienem być przecież silny, a krzyk i tyrania wobec najbliższych to jedyny sposób na okazanie siły, jaki zna. Tak przecież było w jego domu. Mężczyzna z tożsamością mężczyzny nie walczy, aby sobie to udowodnić. Kto się gniewa, czegoś się boi. Brak mu pewności. Gniew nie jest dowodem na męskość, ale na jej brak.

Oczywiście zawsze można uciec. Alkohol, pornografia, cudzołóstwo, film, kanał sportowy. Przez chwilę czułem euforię bycia mężczyzną, ale gdy wracam do rzeczywistości nie znajduję tam tego, kim na prawdę chcę być. Frustracja się nasila, a chęć ucieczki staje się mocniejsza. I tak mężczyzna staje się niewolnikiem nałogu.

Powrót do Boga jest jedynym sposobem na odnowienie męskości. Pobożność nie jest zniewiścieniem. Mężczyzna, który jest chrześcijaninem nie musi tracić nic ze swojego męstwa. To Bóg wymyślił płcie i powiedział: „‚To jest bardzo dobre”. To On stworzył lidera, którego nazwał mężczyzną. Kazał mu strzec ogrodu, tzn. uczynił go obrońcą gotowym na walkę. Kazał mu też uprawiać ten ogród, tzn. ulepszać zastany stan rzeczy. Relacja z Bogiem umocni twoje męstwo. Usunie lęki, słabości i egoizm. Wierzę, że tylko prawdziwa pobożność czyni z chłopca mężczyznę. Bycie Bożym mężczyzną okaże się przygodą twojego życia!

Być mężczyzną to być jak Chrystus. Czego mężczyzna może się nauczyć od Chrystusa? Miłości. Miłość to nie słabość, ale oznaka braku lęków. Jezus kochał tak, że oddał swoje życie za tych, których kochał. Tylko dojrzała miłość usuwa strach z serca człowieka (1 Jana 4:18). Mówienia prawdy, nawet gdy mnie policzkują. Podnoszenia tym, którzy sobie nie radzą albo których życie jest zagrożone. Zrezygnowania ze swojego dobra dla innych. Szlachetności, która nie ma sobie równych. Bycia przywódcą, który służy innym. Chrystus potrafił wściec się, gdy widział obłudę i płakać, gdy umiera przyjaciel. Dla mnie Jezus to ideał mężczyzny.

W języku Nowego Testamentu mężczyzna jest synonimem dojrzałości (np. Ef. 4:13). Kończąc swój 1 List do Koryntian apostoł Paweł zwraca się do mężczyzn z kościoła korynckiego:

Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! (1 Kor 16:13)

Określenie ‚bądźcie mężni’, czyli zachowujcie się jak przystało na mężczyzn pada razem z wezwaniem do duchowej czujności, do wiary, siły i miłości. Siła nie kłóci się miłością, a męstwo z wiarą. Prawdziwy mężczyzna to pobożny mężczyzna. Kończąc chcę skierować jeszcze kilka sugestii dla mężczyzn:

 • Patrz na Jezusa jako na przykład prawdziwego faceta. Ucz się od Niego męskości!
 • Nie bój się być mężczyzną! (Męskie hobby. Sport. Nie wstydź się, że lubisz filmy spod znaku płaszcza i szpady lub grę w paintballa, a w sklepach oglądasz modele czołgów.)
 • Stwórz swój kodeks rycerski oparty na Piśmie Świętym. (Prawdomówność, obrona słabszych, słowność, szacunek okazywany kobietom itd.)
 • Nie uciekaj od odpowiedzialności. Zmierz się z nią.
 • Bądź aktywny i zmieniaj świat wokół siebie. Ogród musi być uprawiany!

Król Salomon powiedział „Koroną męża jest dzielna żona” (Prz. 12;4). Oznacza to, że od żony zależy, czy jej mąż stanie się królem. Poniżej kilka sugestii dla żon:

 • Pamiętaj, że twój mąż jest mężczyzną i różni się od ciebie. Uszanuj jego odmienność i nie staraj się go przemienić na idealną kobietę.
 • Nie wychowuj swojego męża. Bóg stworzył go, aby był ‚głową’. Dawaj mu rady, sugeruj, ale nie rozkazuj.
 • Chwal go. Tak okażesz mu szacunek. Pochwały są paliwem napędowym dla mężczyzn. Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak twoje pochwały, zachęty i afirmacja mogą go zmobilizować. Tak zmotywowany mężczyzna może wszystko!
 • Bądź mu posłuszna (Ef. 5:22). W naszej kulturze brzmi to co najmniej kontrowersyjnie. Twoja uległość wobec niego, podniesie i umocni go. Posłuszeństwo nie jest oznaką słabości. Stać na nie osoby silne, świadome swojej wartości i godności. Osoba słaba, niepewna swojej wielkiej wartości próbuje sobie to udowodnić buntem. Buduje wokół siebie obronne mury.
 • Bądź piękna. Mówi się, że mężczyźni są z natury zdobywcami. Niech będzie ciągle świadomy, że upolował wspaniałą zdobycz, której na pewno zazdrości mu cały świat. W ten sposób umocnisz jego męskość.
 • Wycofaj się trochę z odpowiedzialności, które należą do mężczyzny. Nie ułatwiaj mu dezercji, ale też nie rób wymówek.