Klucz poznania

Krzysztof Majdyło
Jest takie powiedzenie: „Wolny naród bez dobrej edukacji po jednym pokoleniu znajdzie się w niewoli tyranii”. Ta zasada nabiera jeszcze większego znaczenia w wymiarze duchowym.

Jezus powiedział, że prawdziwa wolność przychodzi przez poznanie prawdy (Ew. Jana 8:32). Okazuje się, że trwała i prawdziwa wolność przychodzi nie poprzez modlitwę ani doświadczenie Bożej mocy (choć modlitwa i doświadczanie Bożej mocy są ogromnie ważne!), ale poprzez poznanie. Dzięki poznaniu jednostki i całe społeczności doświadczają wolności oraz są w stanie realizować swoje powołanie. Bez wzrostu w poznaniu i wiedzy znajdziesz się w mrokach niewoli.

Poznanie jest kluczem. Otwiera nowe możliwości, poszerza perspektywy. Jezus zwyciężył w tryumfalny sposób, zmartwychwstając po swojej śmierci i wstępując do nieba. Dał nam całkowite zwycięstwo i otworzył przed nami wszystkie skarbce nieba. Dlaczego tego nie mamy? Dlaczego ciągle czegoś nam brakuje? Bo nie wiemy, jak po to sięgnąć. Poznanie da tobie klucz Królestwa Bożego.

Aby zdobywać wiedzę, musisz podjąć decyzję i zapłacić cenę. Mądrość jest tak cenna, że jej zdobycie będzie wymagało od ciebie ofiary. Król Salomon powiedział:

Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu! (Przyp. 4:7)

Książki, nagrania, internet, mądrzy ludzie, kursy, szkoły biblijne… Stoi przed tobą wiele możliwości. Żyjąc w erze informacji masz większy dostęp do wiedzy, także tej biblijnej, niż ludzie w poprzednich wiekach. Za wszystko co masz nabywaj rozumu. Wiedza kosztuje i to nie tylko pieniądze. Musisz zapłacić swoim czasem, wyrzeczeniami i dyscypliną.

Zwróć uwagę jeszcze na poniższe wersety z Księgi Daniela:

[…], lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.

A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; (…) Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

(Dan. 11:32-33, 12:3)

Biblia uczy, że w czasach końca, czasach duchowej ciemności, będzie istniał lud, który osobiście zna swojego Boga. Mowa jest o kościele, który nie zna Boga z opowiadań, ale ma z Nim osobistą i głęboką relację. Wśród tego ludu będą roztropni ludzie z dużym poznaniem. Na tle otaczającej ciemności ludzie ci będą jaśnieć jak gwiazdy dzięki swojej mądrości. Użyte w tych wersetach hebrajskie słowo sakal oznacza mędrzec, ten, który ma mądre zrozumienie, nauczyciel, który mądrze uczy innych, a także odnoszczący sukcesy, prosperujący. Warto zaznaczyć, że ci Boży mędrcy czasów końca zrodzą się z głodu poznania Boga, a nie z głodu poznawania dla samego poznawania. W osobistej relacji z Bogiem Duch Święty będzie rozniecał w nich mądrość i zrozumienie, będzie w nich duchem rady i wiedzy. Z miejsca modlitwy ludzie ci pójdą, aby się uczyć, zdobywać wiedzę, a potem realizować wiele przedsięwzięć i inicjatyw. Mędrcy Boży zasłyną nie tylko wielką wiedzą biblijną i poznaniem świata duchowego, ale również jako politycy, reformatorzy, działacze społeczni, utalentowani biznesmeni, ludzie ekonomii i finansów, ludzie wpływający na edukację, media, sztukę itd. Dzięki mądrości ludzie ci staną się ludźmi odnoszącymi sukcesy. Wierzę, że jest to czas, w którym Bóg chce wzbudzać mędrców. Obudź w sobie mędrca Bożego. Postanów szukać oblicza Bożego każdego dnia. Postanów wzrastać w wiedzę i mądrość każdego dnia. Dzięki właściwemu poznaniu zajaśniej jak gwiazda Boża!